LET-TW-STAGENT21
Master Taalwetenschap NT2 Docentstage
Cursus informatieRooster
CursusLET-TW-STAGENT21
Studiepunten (ECTS)8
Categorie-
VoertaalEngels
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Taalwetenschap;
Docenten
VorigeVolgende 5
Alleen ondertekenen eigen resultaten
drs. A.G. Berntsen
Overige cursussen docent
Alleen ondertekenen eigen resultaten
prof. dr. J.P.M. Fikkert
Overige cursussen docent
Alleen ondertekenen eigen resultaten
B. Haverkamp, MA
Overige cursussen docent
Alleen ondertekenen eigen resultaten
drs. H.A.T. de Krosse
Overige cursussen docent
Alleen ondertekenen eigen resultaten
prof. dr. J.J.M. Schoonen
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
JAAR  (05-09-2022 t/m 03-09-2023)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Het stage-onderdeel is ontwikkeld om je zo goed mogelijk te ondersteunen bij het bereiken van de volgende leerdoelen:
  1. Je verwerft algemene didactische vaardigheden en didactische vaardigheden die specifiek zijn voor het NT2-onderwijs;
  2. Je bent in staat om NT2-cursisten adequaat te begeleiden in het leren van het Nederlands;
  3.  Je maakt kennis met veelgebruikt NT2-les- en toetsmateriaal
Inhoud
De stage bestaat uit een docentstage (220 uur).  Bij de start van het nieuwe studiejaar ontvang je meer (praktische) informatie over de inhoud van de stages en over de koppeling aan een stageplek. De docentstage strekt zich uit over periode 2, 3 en 4; 
Inhoud van de cursus:
In de stage kun je de theorie in praktijk brengen, ervaren hoe leuk het vak van NT2-docent en NT2-expert is én praktijkervaringen opdoen die je op verschillende plekken kunt bespreken: met je stagebegeleider, met je medestudenten en met je docenten. De stage-uren zijn verspreid over bijna het gehele studiejaar, zodat je de kennis en vaardigheden die je hebt verworven binnen de vier verplichte vakken, in de praktijk leert toepassen. De docenten verstrekken voor hun vak opdrachten die je deels in de stage moet  uitvoeren. Daarnaast kunnen de stagebegeleiders van de NT2-instelling je taken en opdrachten geven.

Onderwijsvorm
Van het totale aantal stage-uren dient 220 uur besteed te worden aan een docentstage om het certificaat Docent NT2 te kunnen behalen. 
Je mag zelf een instelling kiezen voor de docentstage (en voor de expertstage) bij een aanbieder van NT2- en inburgeringsonderwijs met het keurmerk van Blik op Werk (www.blikopwerk.nl). Er zijn ook enkele NT2-instellingen die t.b.v. deze masteropleiding stageplaatsen hebben aangeboden. Deze lijst is op te vragen bij de programmacoördinator.  In beide gevallen overleg je eerst met de programmacoördinator.
Vervolgens regel je via Career Service Arts (http://www.ru.nl/careerservicearts/nl/) alle formele, praktische zaken rondom de twee stages.
 
Contacturen per week:
De verdeling van de 220 uren docentstage is als volgt:
- 50% als docent of onderwijsondersteuner en 50% ter voorbereiding, intake en toetsing, correctie, overleg e.d. (totaal 200 uur);
- observaties NT2-lessen van anderen (minimaal 4 lessen + verslagen) (totaal 10 uur);
- stageverslag (10 uur)

In principe reserveer je voor de docentstage één dag per week. Op die dag ben je minimaal 6 uur aanwezig.  Daarnaast heb je 4 uur beschikbaar voor voorbereiding en verwerking achteraf, gesprekken met je werkplekbegeleider, intervisie, deelname aan overleg etc.
 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Toetsen
Stageverslag docentstage
Weging100
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok JAAR, Blok JAAR

Minimum cijfer
5,5