LET-TWB000
Mentoraat Taalwetenschap
Cursus informatieRooster
CursusLET-TWB000
Studiepunten (ECTS)0
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Taalwetenschap;
Docenten
VorigeVolgende 4
Docent
dr. B.J.M. van Halteren
Overige cursussen docent
Docent
dr. F.C.W. Hubers
Overige cursussen docent
Docent
dr. E. Janse
Overige cursussen docent
Docent
drs. M.T. Lagarrigue
Overige cursussen docent
Examinator
dr. N.H.J. Oostdijk
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
JAAR  (05-09-2022 t/m 03-09-2023)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Het mentoraat heeft tot doel de student te begeleiden v.w.b. studievoortgang en studieplanning. De mentorgroep vervult een belangrijke rol als klankbord: je wisselt idee├źn uit over de inhoud van je studie, je onderneemt samen studiegerelateerde activiteiten en je ondersteunt elkaar waar nodig.
Inhoud
Het mentoraat beslaat alle drie jaar van de bacheloropleiding. De inhoud en intensiteit van de begeleiding verschilt per jaar.

In het eerste semester van de B1 ligt de focus met name op het goed laten verlopen van de overgang van de student van de vooropleiding naar de universiteit en meer specifiek de opleiding Taalwetenschap. In tweewekelijkse bijeenkomsten van de mentorgroep worden onder leiding van een docentmentor en medebegeleid door ouderejaars studentmentoren onderwerpen besproken zoals studiehouding, academische cultuur, studieplanning en studentenleven. In het tweede semester van de B1 wordt de ori├źntatie verlegd naar het programma van de B2 en B3, met aandacht voor bv de keuzemogelijkheden in de B2 van het majorprogramma en het honoursprogramma. In plaats van tweewekelijkse bijeenkomsten zijn er incidentele groepsbijeenkomsten. Naast de groepsbijeenkomsten voert de docentmentor tweemaal per jaar individuele gesprekken met alle studenten uit de mentorgroep.

In het tweede jaar vinden er enkele keren per jaar bijeenkomsten plaats van de mentorgroep waarbij het studieverloop ter sprake komt, er aandacht is voor o.a. de keuzemogelijkheden binnen het majorprogramma, het minoraanbod en mogelijkheden voor studeren in het buitenland.

Tijdens de mentoraatsbijeenkomsten in het derde jaar wordt er informatie gegeven over de verplichte stage en de scriptie, beroepsperspectieven en mogelijke masteropleidingen.

Ook in de B2 en B3 voert de docentmentor tweemaal per jaar individuele gesprekken met alle studenten uit de mentorgroep.
De docentmentor begeleidt de mentorgroep gedurende alle drie jaar van de bachelor.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Werkvormen
Mentoraat
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Actieve deelname
Weging100
ToetsvormDeelname
GelegenhedenBlok JAAR

Minimum cijfer
6.0