LET-TWB116
Semantiek
Cursus informatieRooster
CursusLET-TWB116
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Taalwetenschap;
Docenten
Coördinator
dr. L. Hogeweg
Overige cursussen docent
Docent
dr. L. Hogeweg
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. L. Hogeweg
Overige cursussen docent
Examinator
dr. L. Hogeweg
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 3-PER 4  (31-01-2022 t/m 30-08-2022)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifonderwijs
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Je bent aan het einde van deze cursus in staat te beoordelen of een redenering geldig is of niet. Eenvoudige en samengestelde zinnen kun je vertalen in een propositielogische en predicaatlogische taal en kleine tekstfragmenten in discourse-representatiestructuren (DRS'en). Je kunt het semantische type van woorden en woordgroepen afleiden in typetheorie. Je kunt de eigenschappen van relaties bepalen en toelichten. Je kunt een (bidirectionele) optimaliteitstheoretische analyse opstellen van de mogelijke structuren en interpretaties van een uiting.
Inhoud
Semantiek is betekenisleer. Dat klinkt simpel, maar er zijn toch over de betekenis van het begrip ‘betekenis’ zelf boeken vol geschreven. In de semantiek bestuderen we de betekenis van uitingen in natuurlijke taal, d.w.z. woorden, zinnen en grotere fragmenten (teksten, discourse). De interpretatie van een taaluiting komt tot stand als een functie van de woordbetekenissen, de syntactische structuur waarin de woorden zich tot elkaar verhouden en de context, inclusief onze kennis van de wereld. Voor het definiëren van betekenissen kiezen semantici van oudsher voor formele logische systemen, om zoveel mogelijk ambiguïteiten en vaagheden in de definities te vermijden. In deze cursus komen aan de orde: redeneren, objecttaal en metataal, propositielogica en eerste-ordepredicaatlogica met universele en existentiële kwantoren, typetheorie, lambda-abstractie, gegeneraliseerde kwantoren, discourse-representatietheorie (DRT) en (bidirectionele) optimaliteitstheorie (OT).
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden
This course is also open to Lingua Receptiva students (“luistertaal”). Lingua Receptiva means that students who have sufficient receptive knowledge of Dutch to be able to read texts and follow lectures, but whose speaking and writing skills in Dutch might not be good enough, are given the opportunity to do the assignments, presentations, (oral) exams and assignments in English. So for example, in case of an exam the questions are in Dutch but you may answer them in English. If you are interested and think you have sufficient receptive skills, please contact the coordinator of that course. Click here for a receptive skills test Dutch.
Aanbevolen materiaal
Dictaat
Artikelen
Titel:Aanvullende artikelen

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Er geldt een aanwezigheidsplicht van 65%.

Toetsen
Schriftelijk deeltentamen A
Weging40
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Schriftelijk deeltentamen B
Weging40
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Opdrachten
Weging20
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 3