LET-TWB116
Semantics
Course infoSchedule
Course moduleLET-TWB116
Credits (ECTS)5
CategoryB1 (First year bachelor)
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Linguistics;
Lecturer(s)
Coordinator
dr. L. Hogeweg
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. L. Hogeweg
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
dr. L. Hogeweg
Other course modules lecturer
Examiner
dr. L. Hogeweg
Other course modules lecturer
Academic year2022
Period
PER 3-PER 4  (30/01/2023 to 03/09/2023)
Starting block
PER 3
Course mode
full-time
RemarksAanschuifonderwijs
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Je bent aan het einde van deze cursus in staat te beoordelen of een redenering geldig is of niet en je kunt elementen in objecttaal herkennen. Eenvoudige en samengestelde zinnen kun je vertalen in een propositielogische en predicaatlogische taal en kleine tekstfragmenten in discourse-representatiestructuren (DRS'en). Je kunt het semantische type van woorden en woordgroepen afleiden in typetheorie. Je kunt de eigenschappen van relaties bepalen en toelichten. Je kunt een (bidirectionele) optimaliteitstheoretische analyse opstellen van de mogelijke structuren en interpretaties van een uiting.
Content
Semantiek is betekenisleer. Dat klinkt simpel, maar er zijn toch over de betekenis van het begrip ‘betekenis’ zelf boeken vol geschreven. In de semantiek bestuderen we de betekenis van uitingen in natuurlijke taal, d.w.z. woorden, zinnen en grotere fragmenten (teksten, discourse). De interpretatie van een taaluiting komt tot stand als een functie van de woordbetekenissen, de syntactische structuur waarin de woorden zich tot elkaar verhouden en de context, inclusief onze kennis van de wereld. Voor het definiëren van betekenissen kiezen semantici van oudsher voor formele logische systemen, om zoveel mogelijk ambiguïteiten en vaagheden in de definities te vermijden. In deze cursus komen aan de orde: redeneren, objecttaal en metataal, propositielogica en eerste-ordepredicaatlogica met universele en existentiële kwantoren, typetheorie, lambda-abstractie, gegeneraliseerde kwantoren, discourse-representatietheorie (DRT) en (bidirectionele) optimaliteitstheorie (OT).
Level

Presumed foreknowledge
Note for exchange students: you cannot take this course if your Dutch proficiency level is not at least C1.

Accessible to exchange students: course is in Dutch.

Maximum 5 Exchange students.
Test information

Specifics
This course is also open to Lingua Receptiva students (“luistertaal”). Lingua Receptiva means that students who have sufficient receptive knowledge of Dutch to be able to read texts and follow lectures, but whose speaking and writing skills in Dutch might not be good enough, are given the opportunity to do the assignments, presentations, (oral) exams and assignments in English. So for example, in case of an exam the questions are in Dutch but you may answer them in English. If you are interested and think you have sufficient receptive skills, please contact the coordinator of that course. Click here for a receptive skills test Dutch.
Recommended materials
Reader
Articles
Title:Aanvullende artikelen

Instructional modes
Seminar
Attendance MandatoryYes

General
Er geldt een aanwezigheidsplicht van 65%.

Tests
Written exam A
Test weight50
Test typeWritten exam
OpportunitiesBlock PER 3, Block PER 4

Minimum grade
5,5

Written exam B
Test weight50
Test typeWritten exam
OpportunitiesBlock PER 4, Block PER 4

Minimum grade
5,5