LET-TWB126
Statistiek 1
Cursus informatieRooster
CursusLET-TWB126
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Taalwetenschap;
Docenten
Coördinator
dr. P.J.F. de Swart
Overige cursussen docent
Examinator
dr. P.J.F. de Swart
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. P.J.F. de Swart
Overige cursussen docent
Docent
dr. P.J.F. de Swart
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.A. Trompenaars
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
PER 1-PER 2  (31-08-2020 t/m 24-01-2021)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifonderwijs
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Doel van de cursus is het verkrijgen van elementaire kennis en vaardigheden op het terrein van de beschrijvende en toetsende statistiek.
Na afloop van de cursus is de student in staat om:
  • eenvoudige statistische analyses uit te voeren, handmatig of met behulp van het programma/pakket R, op data verkregen uit corpus-analyses, experimenten en survey-onderzoek;
  • de met R verkregen statistische resultaten te interpreteren en op adequate wijze te rapporteren.
  • onderzoeksverslagen waarin statistische technieken zijn gebruikt, op waarde te schatten.
Inhoud
Aan de orde komen de functie van statistiek in empirisch onderzoek en enkele basisbegrippen uit de statistiek. Daarbij worden enkele gangbare toepassingen uit de beschrijvende en toetsende statistiek geïntroduceerd. Onderwerpen zijn onder andere: centrum- en spreidingsmaten, frequentieverdeling en normaalverdeling, betrouwbaarheidsintervallen, t-toets voor gemiddelden, correlatiecoëfficiënten, kruistabellen en enkele grafische technieken.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Aanbevolen materiaal
Boek
Rekenmachine

Werkvormen
At-home PER1 gel1
AanwezigheidsplichtJa

At-home PER2 gel2
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk tentamen (AT HOME)
Weging70
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5

College-opdrachten
Weging30
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2