LET-TWB128
Gebarentaal en dovencultuur
Cursus informatieRooster
CursusLET-TWB128
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Taalwetenschap;
Docenten
VorigeVolgende 1
Coördinator
prof. dr. O.A. Crasborn
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. O.A. Crasborn
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. O.A. Crasborn
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. O.A. Crasborn
Overige cursussen docent
Docent
dr. E.A. Ormel
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 2  (08-11-2021 t/m 30-01-2022)
Aanvangsblok
PER 2
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifonderwijs
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Deze cursus is ontwikkeld om je zo goed mogelijk te ondersteunen bij het bereiken van de volgende leerdoelen:
  • je beschikt over kennis van en inzichten over Nederlandse Gebarentaal (NGT) 
  • je beschikt over kennis en inzichten m.b.t. de relatie tussen gebarentaal en andere aspecten van communicatie tussen doven en dovencultuur;
  • je beschikt over kennis en inzichten m.b.t. de relatie tussen taal en cultuur in algemene zin;
  • je kunt bovenstaande kennis en inzichten gebruiken om voor een breed publiek te schrijven over NGT en de dovengemeenschap
Inhoud
Aan de hand van verschillende thema’s gaan we in deze cursus onderzoeken wat dovencultuur inhoudt, zowel in Nederland als in andere (westerse en niet-westerse) culturen. Hierbij gaat het om een cultuur die een gemeenschap van Doven verbindt, primair binnen een land maar ook in een internationale context. In de cursus zal helder worden wat de Nederlandse Gebarentaal (NGT) is, wie deze beheersen en gebruiken, en wat het belang is van (Nederlandse) gebarentaal voor veel Doven in relatie tot dovencultuur. We kijken naar de wijze waarop cultuur deel uitmaakt van de manier waarop de (gebaren)taal vorm krijgt. Min. één dove gastdocent uit de Nederlandse of internationale dovengemeenschap zal in de cursus komen vertellen.. Door naar gebarentaal te kijken, ontstaat ook een beeld van algemenere aspecten van de relatie tussen taal en cultuur.
 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden
This course is also open to Lingua Receptiva students (“luistertaal”). Lingua Receptiva means that students who have sufficient receptive knowledge of Dutch to be able to read texts and follow lectures, but whose speaking and writing skills in Dutch might not be good enough, are given the opportunity to do the assignments, presentations, (oral) exams and assignments in English. So for example, in case of an exam the questions are in Dutch but you may answer them in English. If you are interested and think you have sufficient receptive skills, please contact the coordinator of that course. Click here for a receptive skills test Dutch.
Voorkennis
Kennis van het Nederlands is vereist om deze cursus te kunnen volgen. Als Nederlands niet je moedertaal is, neem dan tijdig contact op met de docent.

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Via Brightspace wordt een literatuurlijst beschikbaar gemaakt met links naar online teksten, en worden waar nodig ook hoofdstukken/artikelen gedeeld.
Titel:Diversen

Werkvormen
Hoor-/werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Essay
Weging70
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5

Opdrachten
Weging30
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5