LET-TWB129
Fonetiek
Cursus informatieRooster
CursusLET-TWB129
Studiepunten (ECTS)5
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Taalwetenschap;
Docenten
Docent
dr. M. Bentum
Overige cursussen docent
Docent
dr. L.F.M. ten Bosch
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. W.A.J. Strik
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Periode
PER 1-PER 2  (01-09-2018 t/m 01-02-2019)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifonderwijs
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Na afloop van de cursus:
• begrijp je wat de spraakketen is, en wat de relevante onderdelen daarvan zijn;
• begrijp je hoe spraak wordt geproduceerd, inclusief bouw en werking van de spraakorganen, en articulatie;
• begrijp je hoe spraak wordt waargenomen, inclusief werking van de gehoororganen, en modellen van woordherkenning;
• ken je de labels van de productie- en perceptiedimensies van spraakklanken;
• begrijp je hoe je spraak kunt analyseren;
• kun je fonetische parameters afleiden;
• kun je aspecten van spraaktechnologie, zoals spraakherkenning en spraaksynthese, reproduceren.

Inhoud

In deze cursus staat 'spraak' centraal. Als we met elkaar praten, dan produceren we eerst spraak; die spraak bereikt het oor van de luisteraar en die verstaat vervolgens wat gezegd is. Het is verwonderlijk dat we voor het communiceren zo'n complex proces gebruiken, dat schijnbaar moeiteloos doen, en dat het meestal (maar niet altijd) goed gaat.
In 14 weken wordt het boek Algemene fonetiek van Rietveld en van Heuven behandeld, aangevuld met extra informatie over spraaktechnologie, en een practicum met het programma Praat. In dit college komen de volgende onderwerpen aan bod: spraakproductie (o.a. bouw en werking van de spraakorganen, en articulatie), spraakperceptie (o.a. bouw en werking van de gehoororganen en modellen van woordherkenning), analyse van het spraaksignaal (o.a. oscillogrammen, spectra, en spectrogrammen), spraaktechnologie (o.a. automatische spraakherkenning en spraaksynthese).

Aanbevolen materiaal
Boek
Titel:Algemene Fonetiek.
Auteur:Rietveld, A., & van Heuven, V.
Uitgever:Bussum: Coutinho , 2016
Druk:4

Werkvormen
Hoor/werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Hoor/werkcolleges

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging35
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5

Schriftelijk tentamen
Weging35
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5

Opdrachten
Weging30
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5