LET-TWB131A
LingLab 1
Cursus informatieRooster
CursusLET-TWB131A
Studiepunten (ECTS)5
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Taalwetenschap;
Docenten
Examinator
dr. B.J.M. van Halteren
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. B.J.M. van Halteren
Overige cursussen docent
Docent
dr. B.J.M. van Halteren
Overige cursussen docent
Docent
dr. N.H.J. Oostdijk
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
PER 3-PER 4  (05-02-2018 t/m 31-08-2018)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus heb je voor jou belangrijke onderzoeksvaardigheden ontwikkeld, met name die die bij elk empirisch taalwetenschappelijk onderzoeksproject nodig zijn:
·         Je bent bekend met de fasering en opbouw van een wetenschappelijk onderzoeksproject.
·         Je bent in staat om, aangestuurd door de docent, een empirisch onderzoek op te zetten en uit te voeren.
·         Je bent in staat om voor jouw onderzoeksvraag relevante literatuur te zoeken, lezen en deze te verwerken in een verslag.
·         Je kunt, aangestuurd door de docent, binnen de opleiding opgedane kennis op het gebied van programmeren en statistiek toepassen op een zelf verkregen databestand.
·         Je kunt over een sterk ingeperkt wetenschappelijk onderzoeksproject zowel verbaal als grafisch rapporteren en presenteren.
Inhoud

Een moderne taalkundige redt het niet meer met kennis alleen, maar moet ook beschikken over een arsenaal aan onderzoeksvaardigheden. Centraal daarin staan het formuleren van een onderzoeksvraag, literatuuronderzoek, het opzetten en uitvoeren van experimenten, het analyseren van de resultaten van de experimenten, en het rapporteren van het onderzoek. Daarnaast zijn er nog vele specifieke vaardigheden, die vaak verschillen per onderzoeksgebied. In de cursussen LingLab 1, LingLab 2 en LingLab 3 worden dergelijke vaardigheden aangeleerd en/of verder ontwikkeld. De kern van elke LingLab-cursus is het uitvoeren van een onderzoeksproject, gedeeltelijk in groepsverband en gedeeltelijk individueel. Verder worden een aantal leermodules aangeboden om meer specialistische vaardigheden te ontwikkelen. Binnen de LingLab-cyclus zal LingLab 1 vooral ingaan op de basisvaardigheden voor het uitvoeren van en rapporteren over onderzoeksprojecten, en zal de projectuitvoering sterk gestuurd zijn.

Voorkennis
Ingangseis: Tot het einde gevolgd hebben: Taalkundige databestanden (LET-TWB121) en Statistiek 1 (LET-TWB126)

Aanbevolen materiaal
Literatuur
Titel:De literatuur bij de cursus wordt nader bekend gemaakt.

Werkvormen
Hoor/werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Practicum
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Werkstuk
Weging50
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Modules
Weging50
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5