LET-TWB132
Moedertaalverwerving
Cursus informatieRooster
CursusLET-TWB132
Studiepunten (ECTS)5
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Taalwetenschap;
Docenten
Examinator
prof. dr. J.P.M. Fikkert
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. J.P.M. Fikkert
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. J.P.M. Fikkert
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
PER 1-PER 2  (01-09-2017 t/m 04-02-2018)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifonderwijs
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Aan het eind van deze cursus:
• heb je inzicht in het proces van moedertaalverwerving op verschillende niveaus;
• ken je verschillende visies op taalverwerving en kun je de voornaamste verschillen ertussen beschrijven;
• ken je enkele veelgebruikte technieken om taalontwikkelingsdata te verzamelen;
• kun je een eenvoudige analyse en vergelijking van taaldata uitvoeren in bestaande bestanden;
• en gebruik je taalkundige termen voor de rapportage van je bevindingen.

Inhoud

In de eerste vier jaar van zijn leven leert een kind ontzettend veel over zijn moedertaal: welke klanken er zijn, wat woorden betekenen en hoe woorden kunnen worden gecombineerd tot zinnen. Dit gebeurt allemaal vrijwel moeiteloos en zonder tussenkomst van een echte leraar. Bovendien verloopt moedertaalverwerving tot op grote hoogte uniform. In deze cursus maak je kennis met het proces van taalverwerving bij (Nederlandstalige) kinderen. We hebben hierbij aandacht voor de fonologische, morfologische, syntactische, semantische en pragmatische ontwikkeling. In de hoorcolleges krijg je een beeld van hoe taal zich ontwikkelt in prille stadia van verwerving en leer je taalkundige begrippen om kindertaal te beschrijven. Bovendien maak je kennis met verschillende visies op taalverwerving: is er zoiets als een aangeboren taalleervermogen (universele grammatica) en wat is de rol van de omgevingsinput en de interactie met anderen? Er is ook aandacht voor de overeenkomsten tussen eentalige en tweetalige moedertaalverwerving. De werkcolleges en practica maken je wegwijs in de praktische kant van het taalverwervingsonderzoek. Je leert werken met elektronisch beschikbare databestanden van kindertaaldata (CHILDES) en je leert verschillende vormen van kindertaaldata te ontlokken, analyseren en vergelijken.

Aanbevolen materiaal
Boek
Titel:De taalontwikkeling van het kind.
Auteur:Schaerlaekens, A.
Uitgever:Groningen: Noordhoff., 2008
Artikelen
Titel:Andere geselecteerde artikelen worden t.z.t. bekend gemaakt.

Werkvormen
Hoorcollege

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk tentamen (deel I)
Weging40
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5

Schriftelijk tentamen (deel II)
Weging40
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5

Presentatie
Weging20
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2

Practicumverslagen
Weging0
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok PER 2

Minimum cijfer
6