LET-TWB133T
From Word to Sentence
Course infoSchedule
Course moduleLET-TWB133T
Credits (ECTS)5
CategoryB1 (First year bachelor)
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Linguistics;
Lecturer(s)
Lecturer
dr. M. Dingemanse
Other course modules lecturer
Examiner
prof. dr. H. de Hoop
Other course modules lecturer
Lecturer
prof. dr. H. de Hoop
Other course modules lecturer
Coordinator
prof. dr. H. de Hoop
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
prof. dr. H. de Hoop
Other course modules lecturer
Academic year2023
Period
PER 3-PER 4  (29/01/2024 to 01/09/2024)
Starting block
PER 3
Course mode
full-time
RemarksAanschuifonderwijs.
Exchangestudenten (5).
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Aan het eind van deze cursus:
- kun je een aantal basisprincipes uit de syntaxis toepassen op de taal/talen die je bestudeert;
- kun je de eigenschappen van woorden en de rol die ze spelen in zinsverband herkennen en benoemen;
- begrijp je hoe woorden tot zinsdelen en zinsdelen tot zinnen worden gecombineerd in verschillende talen;
- kun je zinnen uit uiteenlopende talen op basis van grammaticale informatie, die is weergegeven in glossen, analyseren en interpreteren;
- kun je syntactisch redeneren en met je medestudenten en docent discussiëren en argumenten uitwisselen over syntactische fenomenen.
Content
In alle talen van de wereld worden woorden volgens een betrekkelijk klein aantal principes gecombineerd tot zinnen. Deze cursus geeft aan de hand van het cursusboek een inleiding in de belangrijkste van deze principes en laat zien hoe die werken in verschillende talen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: woordsoorten en woordgroepen, constituenten- en zinsstructuur, argumentstructuur en veranderingen daarin (bijvoorbeeld in passieve en causatieve constructies), hoofd- en bijzinnen, woordvolgorde, naamval en inflectie, vorming van vraagzinnen en betrekkelijke bijzinnen en informatiestructuur.
Voor talenstudenten wordt in de werkcolleges materiaal behandeld dat erop gericht is deze syntactische principes toe te passen op de taal van je studie, het Spaans, Frans of Nederlands. In het werkcollege voor de studenten Taalwetenschap staat grammaticale variatie tussen talen centraal (taaltypologie). Hier leer je op welke manieren talen van elkaar verschillen en hoe je die verschillen kunnen herkennen. Daarnaast ‘adopteer' je in tweetallen een van de duizenden talen van de wereld en ontdek je in hoeverre jouw taal overeenkomt met en verschilt van andere.
Level

Presumed foreknowledge
Note for exchange students: you cannot take this course if your Dutch proficiency level is not at least C1.

Accessible to exchange students: Lectures TW and NTC are in Dutch. Seminar Spanish in Spanish and seminar French in French.

Maximum is 5 Exchange Students.
Test information

Specifics
This course is also open to Lingua Receptiva students (“luistertaal”). Lingua Receptiva means that students who have sufficient receptive knowledge of Dutch to be able to read texts and follow lectures, but whose speaking and writing skills in Dutch might not be good enough, are given the opportunity to do the assignments, presentations, (oral) exams and assignments in English. So for example, in case of an exam the questions are in Dutch but you may answer them in English. If you are interested and think you have sufficient receptive skills, please contact the coordinator of that course. Click here for a receptive skills test Dutch.
Required materials
Book
Title:Understanding Syntax, fifth edition.
Author:Tallerman, Maggie
Publisher:London and New York: Routledge, 2020

Instructional modes
Lecture

Seminar
Attendance MandatoryYes

General
Voor de werkcolleges geldt een aanwezigheidsplicht van 65%.

Tests
Written exam A
Test weight50
Test typeWritten exam
OpportunitiesBlock PER 3, Block PER 4

Minimum grade
5,5

Written exam B
Test weight50
Test typeWritten exam
OpportunitiesBlock PER 4, Block PER 4

Minimum grade
5,5