LET-TWB135
Taalanalyse
Cursus informatieRooster
CursusLET-TWB135
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Taalwetenschap;
Docenten
Coördinator
prof. dr. H. de Hoop
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. H. de Hoop
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. H. de Hoop
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. H. de Hoop
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.A. Trompenaars
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
PER 1-PER 3  (31-08-2020 t/m 04-04-2021)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifonderwijs
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het eind van de cursus heb je inzicht in de talige kant van het schriftelijke en mondelinge communicatieproces en begrijp je hoe taal werkt op verschillende taalwetenschappelijke beschrijvingsniveaus, te weten fonetiek, fonologie, morfologie, syntaxis, semantiek en pragmatiek. Je kunt fonologische processen modelleren en de morfologische opbouw van woorden en complexe zinnen ontleden. Je kunt een aspectuele analyse toepassen op predicaten en verschillende uitdrukkingen van modaliteit en evidentialiteit in een tekst herkennen en categoriseren. Je bent in staat temporele verbanden tussen gebeurtenissen in teksten te koppelen aan vertelperspectief. Je kunt retorische relaties tussen zinnen in een tekst benoemen en laten zien wat de communicatieve bedoeling van zinnen is.
Inhoud
Taal is ons communicatiemiddel bij uitstek, ooit ontstaan in gesproken vorm tussen mensen die elkaar hoorden en zagen, maar tegenwoordig kunnen we via de nieuwe media zelfs met elkaar ‘praten' zonder dat we elkaar horen of zien. Via taal begrijpen we elkaar moeiteloos. De meest ingewikkelde boodschappen over abstracte zaken, gevoelens en hypothetische gebeurtenissen kunnen we aan elkaar overbrengen in taal. In deze cursus bestudeer je het taalsysteem, dat deze rijke communicatie mogelijk maakt. Je leert de basisvaardigheden waarover je moet beschikken om de Nederlandse taal op verschillende niveaus te kunnen analyseren, d.w.z. op klank-, woord-, zins- en discourseniveau. Want als deskundige op het gebied van taal en communicatie moet je niet alleen weten waarover je praat, je moet ook weten hoe taal werkt op verschillende niveaus van taalbeschrijving en in verschillende communicatieve situaties. Daarnaast is er een reeks gastcolleges waarin onderzoekers van het departement Taal en Communicatie komen vertellen over hun onderzoek. Op die manier kun je je een goed beeld vormen van het taalwetenschappelijke onderzoek in Nijmegen.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Aanbevolen materiaal
Dictaat
Titel:Dictaat, wordt beschikbaar gemaakt via Brightspace.

Werkvormen
At-home PER2 gel1
AanwezigheidsplichtJa

At-home PER2 gel2
AanwezigheidsplichtJa

At-home PER3 gel2
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Practicum
AanwezigheidsplichtJa

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
De cursus bestaat uit een hoorcollege van 2 uur per week en een werkcollege van 1 uur. In het werkcollege krijg je afwisselend nadere uitleg bij de opdrachten, die je zelfstandig maak, of een gastcollege ter oriëntatie op het taalwetenschappelijke onderzoek in Nijmegen.

Toetsen
Schriftelijk deeltentamen A (AT HOME)
Weging40
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5

Schriftelijk deeltentamen B (AT HOME)
Weging40
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5

Opdracht
Weging20
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5