LET-TWB138
Tweedetaalverwerving
Cursus informatieRooster
CursusLET-TWB138
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Taalwetenschap;
Docenten
Coördinator
dr. G.J. Kootstra
Overige cursussen docent
Examinator
dr. G.J. Kootstra
Overige cursussen docent
Docent
dr. G.J. Kootstra
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. G.J. Kootstra
Overige cursussen docent
Docent
T. Uittenbogert
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 3-PER 4  (29-01-2024 t/m 01-09-2024)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifonderwijs
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het eind van deze cursus:
 • begrijp je de basisconcepten, theorieën en onderzoeksmethodes die in tweedetaalverwervingsonderzoek gebruikt worden;
 • kun je deze in enig detail weergeven;
 • kun je onderzoeksliteratuur op dit gebied lezen en de essentie hiervan evalueren;
 • kun je verschillende factoren die van belang zijn bij het leren van een tweede taal beschrijven en met elkaar vergelijken;
 • kun je reflecteren op het proces van tweedetaalverwerving zoals je dat doorloopt tijdens het werkcollege waarin je gebarentaal leert en dit koppelen aan de inzichten die je hebt opgedaan tijdens de inhoudelijke colleges;
 • ben je in staat om aan het eind van de cursus een gesprek te voeren in basis gebarentaal die je tijdens het werkcollege hebt geleerd.
Inhoud
In deze cursus bestuderen we hoe mensen een tweede taal leren, door de volgende vragen te beantwoorden:
 • Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen tweedetaalverwerving en eerstetaalverwerving?
 • Hoe worden de verschillende aspecten van taal (met name woordenschat en grammatica) door tweetalige kinderen en volwassenen geleerd?
 • Wat is de invloed van factoren zoals leeftijd (hoe oud je bent als je begint met leren), transfer (hoe beïnvloedt de ene taal de andere) en input (hoeveel en wat voor taalaanbod hoor je)?
 • Wat zijn belangrijke theoretische perspectieven op het gebied van tweedetaalverwerving?
 • Wat zijn de implicaties van tweedetaalverwervingsonderzoek voor het onderwijs?
We bespreken deze vragen in zowel hoor- als werkcolleges. De hoorcolleges zijn 45 minuten en geven een overzicht van het onderwerp dat die week centraal staat. Tijdens de werkcolleges (90 minuten) gaan we verder de diepte in, met veel ruimte voor interactie. Daarnaast volg je een cursus gebarentaal om te ervaren hoe het is om als volwassene een nieuwe taal te leren die heel anders is dan je moedertaal.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Artikelen
De literatuur bestaat uit artikelen en boekhoofdstukken die t.z.t. bekend zullen worden gemaakt.
Titel:Geselecteerde artikelen (die t.z.t. bekend worden gemaakt).
Abonnement
Naast inhoudelijke hoor- en werkcolleges over tweedetaalverwerving volgen jullie een cursus in gebarentaal. Het doel van deze cursus is om te ervaren hoe het is om als volwassene een nieuwe taal te leren die heel anders is dan je moedertaal. Bij de cursus gebarentaal hoort een online leeromgeving waarvoor je een persoonlijk account moet aanmaken. Details over hoe een account aan te maken wordt tzt bekend gemaakt.
Titel:Cursus Nederlandse Gebarentaal (NGT)
Kosten:25,00

Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Werkstuk (leerverslag)
Weging30
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Tentamen Gebarentaal
Weging15
ToetsvormMondeling
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Schriftelijk tentamen
Weging55
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5