LET-TWB200
Taalfilosofie
Cursus informatieRooster
CursusLET-TWB200
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Taalwetenschap;
Docenten
Coördinator
dr. B.J.M. van Tiel
Overige cursussen docent
Docent
dr. B.J.M. van Tiel
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. B.J.M. van Tiel
Overige cursussen docent
Examinator
dr. B.J.M. van Tiel
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER 3-PER 4  (30-01-2023 t/m 03-09-2023)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Je krijgt inzicht in de centrale problemen en theorieën in de moderne taalfilosofie en leert zelf na te denken over taalfilosofische thema’s en de wetenschappelijkheid van de taalwetenschap.

Inhoud

De taalfilosofie houdt zich vooral bezig met de inhoudelijke kanten van taal: betekenis en communicatie. In deze cursus ligt de nadruk op het tweede aspect. De belangrijkste thema's zijn:

  1. Taaldaden: De voornaamste eenheden van talige communicatie zijn taaldaden: vragen, verzoeken, beweringen, enz. Er is een breed spectrum aan theorieĆ«n over taaldaden, waarvan de drie voornaamste families behandeld zullen worden.
  2. Proposities: De bewering "Het regent" en de vraag "Regent het?" zijn duidelijk verschillende taaldaden, maar zij hebben ook iets gemeenschappelijk: zij drukken allebei de propositie uit dat het regent. Proposities spelen niet alleen een centrale rol in de analyse van taaldaden, maar meer in het algemeen in de semantiek en pragmatiek. 
  3. Conventies: Een taal is een systeem van verschillende soorten van conventies: lexicaal, morfologisch, syntactisch, enz. Die conventies zijn sociaal van aard en bepalen voor een belangrijk deel (maar niet helemaal) wat we met taal doen en kunnen doen. 
  4. Context: Behalve op conventies leunt ons taalgebruik ook op de context. Maar wat zijn contexten en hoe maken sprekers gebruik van de context om met elkaar te communiceren?
  5. Coƶperativiteit: Taalgebruik is een vorm van samenwerking, die in bepaalde opzichten niet wezenlijk verschilt van niet-talige vormen van samenwerking. Om te begrijpen wat mensen met taal doen, moeten we ons dus ook afvragen wat samenwerking inhoudt en in welke zin taalgebruik een vorm van samenwerking is.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Aanbevolen materiaal
Blackboard
Titel:Al het cursusmateriaal wordt tijdens de cursus via Blackboard beschikbaar besteld.

Werkvormen
Hoor/werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk tentamen deel 1
Weging50
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
0.0

Schriftelijk tentamen deel 2
Weging50
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
0.0