LET-TWB201A
Statistiek 2
Cursus informatieRooster
CursusLET-TWB201A
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Taalwetenschap;
Docenten
Coördinator
prof. dr. F.W.P. van der Slik
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. F.W.P. van der Slik
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. F.W.P. van der Slik
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. F.W.P. van der Slik
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
PER 2-PER 4  (04-11-2019 t/m 30-08-2020)
Aanvangsblok
PER 2
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifonderwijs
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus ben je in staat om:
  • op grond van een gegeven probleemstelling een gefundeerde keuze te maken uit de verschillende parametrische variantie-analyses;
  • met behulp van SPSS variantie-analyses uit te voeren op data die verkregen zijn vanuit verschillende design-types;
  • de uitkomsten op adequate wijze te rapporteren volgens de geldende rapportageregels (APA).
Inhoud

In deze cursus wordt inzicht geboden in variantie-analyse voor verschillende design-types: completely randomized factorial designs, hiërarchische designs en designs met repeated measures. Je wordt ook vertrouwd gemaakt met ‘power-analyse', een onderwerp dat van belang is bij het opzetten van experimenteel onderzoek. Je wordt geacht zes SPSS-opdrachten uit te voeren.

Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
Statistiek 1 (LET-TWB126)

Aanbevolen materiaal
Boek
Titel:Discovering Statistics Using IBM SPSS
Auteur:Field, A.
Uitgever:London, etc.: Sage., 2013
Druk:4

Werkvormen
Hoorcollege

Take-home 01 PER4 gel2
AanwezigheidsplichtJa

Take-home PER4 gel1
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Home-tentamen
Weging100
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5