LET-TWB201A
Statistiek 2
Cursus informatieRooster
CursusLET-TWB201A
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Taalwetenschap;
Docenten
Coördinator
dr. F.C.W. Hubers
Overige cursussen docent
Examinator
dr. F.C.W. Hubers
Overige cursussen docent
Docent
dr. F.C.W. Hubers
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. F.C.W. Hubers
Overige cursussen docent
Docent
dr. P.J.F. de Swart
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER 2  (07-11-2022 t/m 29-01-2023)
Aanvangsblok
PER 2
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifonderwijs
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus ben je in staat om:
  • lineaire regressieanalyses uit te voeren met behulp van het programma R waarmee je taalkundige verschijnselen kunt verklaren en/of voorspellen
  • de met R verkregen statistische resultaten te interpreteren en op adequate wijze te rapporteren.
Inhoud

Regressieanalyse is een veelgebruikte statistische techniek. Het voordeel van regressieanalyse is dat de techniek heel flexibel is: verschillende soorten onderzoeksvragen kunnen ermee beantwoord worden. In deze cursus wordt ingegaan op verschillende vormen van lineaire regressieanalyse. Je gebruikt het softwarepakket R om deze analyses uit te voeren.

Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
Ook te downloaden als e-book via de Universiteitsbibliotheek
ISBN:9781138056091
Titel:Statistics for Linguists: An Introduction Using R
Auteur:Bodo Winter
Uitgever:Routledge

Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging100
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5

Opdrachten
Weging0
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3, Blok PER 3

Minimum cijfer
6