LET-TWB228
Het leren en onderwijzen van Nederlands als tweede taal
Cursus informatieRooster
CursusLET-TWB228
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Taalwetenschap;
Docenten
Coördinator
dr. G.J. Kootstra
Overige cursussen docent
Examinator
dr. G.J. Kootstra
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. G.J. Kootstra
Overige cursussen docent
Docent
dr. G.J. Kootstra
Overige cursussen docent
Docent
I. Vonk, MA
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 3-PER 4  (31-01-2022 t/m 30-08-2022)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifonderwijs
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Deze cursus is ontwikkeld om je zo goed mogelijk te ondersteunen bij het bereiken van de volgende leerdoelen:

  • je kunt inzichten vanuit de theorie (het leren van Nederlands als tweede taal) in verband brengen met de praktijk (het onderwijzen van Nederlands als tweede taal), met extra aandacht voor luisteren, spreken, woordenschat, grammatica, lezen en schrijven;
  • je kunt op basis van door jou uitgevoerde interviews factoren beschrijven die van belang zijn voor het leren van NT2 en deze koppelen aan inzichten vanuit de theorie;
  • je kunt een (participerende) observatie van NT2-lessen uitvoeren en daarvan verslag doen, waarbij je wederom koppelingen maakt met inzichten uit de literatuur.
Inhoud
In deze cursus gaan we in op de theorie en praktijk van het leren en het onderwijzen van Nederlands als tweede taal (NT2). Er wordt aandacht besteed aan de inrichting van dit onderwijs aan diverse doelgroepen, met een nadruk op onderwijs aan (jong)volwassenen (al zal ook onderwijs aan kinderen op de basisschool aan de orde komen).
We starten met de bespreking van het proces van tweedetaalverwerving en van tweedetaalleren en de factoren die deze processen kunnen be├»nvloeden. Hierbij ga je ook in gesprek met enkele NT2-leerders over hun ervaringen met het leren van Nederlands. Verder gaan we in op de didactiek van tweedetaalonderwijs en de rol van de docent. In dit kader ga je als mini-stage een les NT2 aan volwassenen observeren, waarbij je indien mogelijk ook kunt participeren.
In het vervolg van de cursus worden het leren en het onderwijzen van verschillende aspecten van taalvaardigheid onder de loep genomen: luisteren, spreken, woordenschat, grammatica, lezen en schrijven, en alfabetisering. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan toetsing en evaluatie van het onderwijs. Tot slot worden maatschappelijke, politieke en culturele aspecten van NT2-onderwijs besproken.
Veel van deze cursus is ook toepasbaar op het leren en onderwijzen van vreemde talen.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
ISBN:978 90 469 0471 8
Titel:Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs.
Auteur:Bossers, B., Kuiken, F., & Vermeer, A. (red.)
Uitgever:Bussum: Coutinho, 2015

Werkvormen
Hoor-/werkcollege

Toetsen
Take-home met deadline
Weging50
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Groepsopdracht Interviews
Weging25
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Individuele opdracht Lesobservaties
Weging25
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4