LET-TWB228
Learning and Teaching Dutch as a Second Language
Course infoSchedule
Course moduleLET-TWB228
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Linguistics;
Lecturer(s)
Coordinator
dr. G.J. Kootstra
Other course modules lecturer
Examiner
dr. G.J. Kootstra
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
dr. G.J. Kootstra
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. G.J. Kootstra
Other course modules lecturer
Lecturer
I. Vonk, MA
Other course modules lecturer
Academic year2022
Period
PER 3-PER 4  (30/01/2023 to 03/09/2023)
Starting block
PER 3
Course mode
full-time
RemarksAanschuifonderwijs
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims

Deze cursus is ontwikkeld om je zo goed mogelijk te ondersteunen bij het bereiken van de volgende leerdoelen:

  • je kunt inzichten vanuit de theorie (het leren van Nederlands als tweede taal) in verband brengen met de praktijk (het onderwijzen van Nederlands als tweede taal), met extra aandacht voor luisteren, spreken, woordenschat, grammatica, lezen en schrijven;
  • je kunt op basis van door jou uitgevoerde interviews factoren beschrijven die van belang zijn voor het leren van NT2 en deze koppelen aan inzichten vanuit de theorie;
  • je kunt een (participerende) observatie van NT2-lessen uitvoeren en daarvan verslag doen, waarbij je wederom koppelingen maakt met inzichten uit de literatuur.
Content
In deze cursus gaan we in op de theorie en praktijk van het leren en het onderwijzen van Nederlands als tweede taal (NT2). Er wordt aandacht besteed aan de inrichting van dit onderwijs aan diverse doelgroepen, met een nadruk op onderwijs aan (jong)volwassenen (al zal ook onderwijs aan kinderen op de basisschool aan de orde komen).
We starten met de bespreking van het proces van tweedetaalverwerving en van tweedetaalleren en de factoren die deze processen kunnen be├»nvloeden. Hierbij ga je ook in gesprek met enkele NT2-leerders over hun ervaringen met het leren van Nederlands. Verder gaan we in op de didactiek van tweedetaalonderwijs en de rol van de docent. In dit kader ga je als mini-stage een les NT2 aan volwassenen observeren, waarbij je indien mogelijk ook kunt participeren.
In het vervolg van de cursus worden het leren en het onderwijzen van verschillende aspecten van taalvaardigheid onder de loep genomen: luisteren, spreken, woordenschat, grammatica, lezen en schrijven, en alfabetisering. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan toetsing en evaluatie van het onderwijs. Tot slot worden maatschappelijke, politieke en culturele aspecten van NT2-onderwijs besproken.
Veel van deze cursus is ook toepasbaar op het leren en onderwijzen van vreemde talen.
Level

Presumed foreknowledge
Not accessable for exchange students. Course is in Dutch.

m.u.v. Vlaanderen (cursusthema=NT2)
Test information

Specifics

Required materials
Book
We gebruiken de meest recente versie van het Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs (augustus 2022). Daarnaast kan het zijn dat we aanvullende materialen gebruiken zoals artikelen.
Title:Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs.
Author:Bossers, B., Kuiken, F., & Vermeer, A. (red.)
Publisher:Coutinho

Instructional modes
Lecture/Seminar

Tests
Take Home
Test weight50
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 4, Block PER 4

Minimum grade
0,0

Group Assignment Interviews
Test weight25
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 3, Block PER 4

Minimum grade
0,0

Individual Assignment Class Observations
Test weight25
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 3, Block PER 4

Minimum grade
0,0