LET-TWB236A
LingLab 2
Cursus informatieRooster
CursusLET-TWB236A
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Taalwetenschap;
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
dr. F.C.W. Hubers
Overige cursussen docent
Examinator
dr. E.A. Ormel
Overige cursussen docent
Docent
dr. E.A. Ormel
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. E.A. Ormel
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. E.A. Ormel
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 1-PER 2  (30-08-2021 t/m 30-01-2022)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus heb je voor jou belangrijke onderzoeksvaardigheden ontwikkeld, met name op het gebied van corpusonderzoek:
  1. Je kunt de discrete fasen in het een corpusonderzoek onderscheiden;
  2. Je bent in staat om met enige hulp van de docent een corpusonderzoek op te zetten en uit te voeren;
  3. Je bent in staat om bij een gegeven onderzoeksvraag relevante literatuur te vinden, lezen, bespreken en te verwerken in een verslag.
  4. Je kunt met enige hulp van de docent binnen de opleiding opgedane kennis op het gebied van programmeren en statistiek (R) toepassen op zelf verkregen corpusdata;
  5. Je kunt zowel als reviewer als reviewee gebruik maken van een peer review traject  om rapportages en presentaties te verbeteren.
  6. Je bent in staat om, aangestuurd door de docenten, in groepsverband een corpusonderzoek op te zetten en uit te voeren, en hier individueel verslag van te doen.
 
Cursusdoelen 1-5 worden bereikt door middel van de leermodules. Modules worden met ‘voldaan/niet-voldaan’ beoordeeld en voor alle modules geldt dat ze met ‘voldaan’ moeten worden afgesloten. Aan cursusdoelen 1-6 wordt daarnaast gewerkt in het onderzoeksproject dat in de cursus wordt uitgevoerd, De toetsing van cursusdoel 6 vindt plaats door middel van een individueel eindverslag over het project.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie
100% verslag, voor sommige opdrachten geldt ook een inleverplicht
Bijzonderheden

Voorkennis
Taalkundige databestanden (LET-TWB121) en Statistiek 1 (LET-TWB126). Statistiek 2 (LET-TWB201A) moet gevolgd zijn, hoeft niet voldoende te zijn afgesloten.

Aanbevolen materiaal
Literatuur
Titel:De literatuur bij de cursus wordt nader bekend gemaakt.

Werkvormen
Hoor-/werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Practicum
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Onder begeleiding uitvoeren van een taalwetenschappelijk onderzoeksproject (80 uur). Zelfstandig doorwerken van een aantal leermodules (totaal 60 uur).

Toetsen
Werkstuk
Weging100
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5

Opdrachten
Weging0
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3