LET-TWB238
Syntaxis
Cursus informatieRooster
CursusLET-TWB238
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Taalwetenschap;
Docenten
Docent
dr. C.W. Coopmans
Overige cursussen docent
Docent
dr. G.T. Schoenmakers
Overige cursussen docent
Examinator
dr. P.J.F. de Swart
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. P.J.F. de Swart
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. P.J.F. de Swart
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 1-PER 2  (30-08-2021 t/m 30-01-2022)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifonderwijs
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Aan het eind van deze cursus:
• kun je zinnen van beperkte grammaticale complexiteit syntactisch analyseren;
• kun je verklaren waarom zinnen (on)grammaticaal zijn;
• ben je bekend met syntactische argumentatie (opstelling, toetsing en aanscherping van syntactische hypothesen);
• zul je artikelen op het terrein van de syntaxis, zowel die van nu als die van twintig jaar geleden, met enige inspanning moeten kunnen lezen en gebruiken.

Inhoud
Wat maakt een zin grammaticaal en wat juist ongrammaticaal? De zin "Wat denk je dat ik hoop dat de premier gaat doen?" is grammaticaal, en de zin "Wat geloof je het verhaal dat de premier gaat doen?" ongrammaticaal, maar waarom? Deze cursus gaat over de interne structuur van - grammaticale en ongrammaticale - zinnen, de syntaxis. In de hoorcolleges geven we een overzicht van syntactische verschijnselen en de principes die hieraan ten grondslag liggen. In het werkcollege passen we deze kennis toe in de analyse van (Nederlandse) zinnen.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
ISBN:978-1-119-56923-7
Titel:Syntax: A Generative Introduction, 4th Edition (2021)
Auteur:Andrew Carnie
Uitgever:Wiley-Blackwell
Druk:4

Werkvormen
At-home PER2 gel1
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging50
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5

Opdracht
Weging50
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5