LET-TWB243
Sociolinguïstiek
Cursus informatieRooster
CursusLET-TWB243
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Taalwetenschap;
Docenten
Coördinator
dr. S.A. Grondelaers
Overige cursussen docent
Docent
dr. S.A. Grondelaers
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S.A. Grondelaers
Overige cursussen docent
Examinator
dr. S.A. Grondelaers
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
PER 1-PER 2  (31-08-2020 t/m 24-01-2021)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifonderwijs
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afronding van deze cursus kun je:
• de voornaamste begrippen uit de sociolinguïstiek kritisch hanteren en toepassen op concrete taalsituaties;
• productie- en perceptiedata en sociale achtergrondgegevens verzamelen, analyseren en interpreteren;
• de rol en de betekenis van taalvariatie in maatschappelijke contexten inschatten en duiden (een voorbeeld is het standaardtaaldebat in Nederland en Vlaanderen).
Inhoud
In deze cursus word je op praktische wijze vertrouwd gemaakt met enkele belangrijke onderwerpen en kennisbegrippen uit de sociolinguïstiek. In de colleges komen vooral taalvariatie en taalverschillen in en tussen Nederland en Vlaanderen aan bod, mede tegen de achtergrond van taalsituaties in andere landen. Maar het uitgangspunt is toch de taalsituatie in de Lage Landen.
 
Onderwerpen die tijdens de hoorcolleges aan bod komen zijn:
(1) theoretische basisbegrippen en verschil­lende kwantitatieve en kwalitatieve benaderingen in de sociolinguïstiek;
(2) fonetische, lexicale, en morfo-syntactische variatie;
(3) regionale en nationale variatie;
(4) sociale taalvariatie, identiteit en prestige;
(5) taalproductie, taalperceptie, taalevaluatie, en standaardtaalideologie;
(6) taalverande­ring en de rol van de standaardtaal;
(7) taal in het onderwijs.

In de werkcolleges ga je zelf aan de slag als onderzoeker, met het doel praktische ervaring op te doen in de sociolinguïstische analyse van taalverschijnselen. Je gaat taalproductie- en perceptiegegevens verzamelen, documenteren en analyseren. Er wordt een actieve bijdrage van je verwacht in de discussie over de analyse van taalvariatie.  
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Artikelen
5 keer verplichte literatuur, waarvan 1 in het Engels (komt tijdig beschikbaar op Brightspace); Powerpointpresentaties (voor het college op Brightspace); 2 keer huiswerk (mogelijk meer)
Titel:Wordt nog bepaald; artikelen worden op Brightspace / Blackboard beschikbaar gemaakt.

Werkvormen
Hoor-/werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging100
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
6

Portfolio
Weging0
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2

Minimum cijfer
6