LET-TWB248
Geletterdheid
Cursus informatieRooster
CursusLET-TWB248
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Taalwetenschap;
Docenten
Coördinator
prof. dr. J.J.M. Schoonen
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. J.J.M. Schoonen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. J.J.M. Schoonen
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. J.J.M. Schoonen
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 3-PER 4  (29-01-2024 t/m 01-09-2024)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifonderwijs
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Na de cursus heeft de student

  • inzicht in de specifieke eigenschappen van schriftelijke taal en schriftelijk taalgebruik (in vergelijking met mondelinge taal en mondeling taalgebruik);
  • kennis van de belangrijkste theorieën/modellen voor (leren) lezen en schrijven;
  • kennis van het (leren) lezen en schrijven in een tweede/vreemde taal;
  • kennis van gebruikte onderzoekstechnieken uit lees- en schrijfonderzoek.
Inhoud

In de cursus wordt schriftelijke taal, het gebruik ervan en de verwerving van schriftelijke taalvaardigheid vanuit verschillende perspectieven bestudeerd. Aan de orde komen: verschillen tussen het geschreven en gesproken register, de verwerving van schriftelijk taal (lezen en schrijven), psychologische modellen voor lezen en schrijven, de relatie tussen lezen en schrijven, de relatie tussen T1- en T2/VT-lezen en -schrijven, verschillende schriftsystemen en de effecten van digitale middelen.

Niveau

Voorkennis
Kennis van taalwetenschappelijke basisbegrippen.
Toetsinformatie

Bijzonderheden

Aanbevolen materiaal
Artikelen
Titel:Een verzameling artikelen en hoofdstukken.

Werkvormen
Hoor-/werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Werkstuk
Weging40
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Schriftelijk tentamen
Weging60
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Opdrachten
Weging0
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
6