LET-TWB249
Taalontwikkelingsstoornissen
Cursus informatieRooster
CursusLET-TWB249
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Taalwetenschap;
Docenten
Coördinator
dr. E.A. Ormel
Overige cursussen docent
Docent
dr. E.A. Ormel
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. E.A. Ormel
Overige cursussen docent
Examinator
dr. E.A. Ormel
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
PER 1  (31-08-2020 t/m 01-11-2020)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifonderwijs
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus:
  1. Kun je taalontwikkelingsstoornissen definiëren vanuit verschillende theoretische kaders.
  2. Ben je in staat om (in wetenschappelijke artikelen) gerapporteerde symptomen en resultaten van onderzoek naar de effectiviteit van (S-)TOS-interventies te interpreteren en te bespreken vanuit verschillende theoretische denkkaders.
  3. Kun je op het niveau van een beginnend academicus hypothesen formuleren over de talige (en niet-talige) cognitieve stoornissen die ten grondslag liggen aan het taalgedrag bij (S-)TOS.
  4. Kun je in grote lijnen (selectie van taken/testen, uitkomstmaten, in- en exclusiecriteria en meetmomenten) een experiment opzetten om hypothesen op het gebied van de onderliggende oorzaken van (S-)TOS te toetsen of de effectiviteit van een interventie te onderzoeken. Je houdt hierbij rekening met de voor- en nadelen van bestaande onderzoeksprocedures. Samen met medestudenten kun je je onderzoeksopzet presenteren aan peers.

 
Inhoud
Bij sommige kinderen komt de taalontwikkeling niet goed op gang. Deze kinderen hebben bijvoorbeeld woordvindingsproblemen, hebben een beperkte woordenschat (in vergelijking met leeftijdsgenoten) of spreken in korte ongrammaticale zinnen. In sommige gevallen zijn deze taalproblemen duidelijk terug te voeren op andere stoornissen en beperkingen, zoals gehoorproblemen of taaldeprivatie. Er is dan sprake van een niet-specifieke taalontwikkelingsstoornis. De term specifieke taalontwikkelingsstoornis (S-TOS, vaak afgekort tot TOS) wordt gebruikt wanneer er geen duidelijke verklaring is voor de taalproblemen van het kind.
Er is steeds meer evidentie dat ook bij kinderen met (S-)TOS de stoornis niet specifiek is. Net als bij de verworven taalstoornis afasie lijkt het taalgedrag – in ieder geval deels - verklaard te kunnen worden vanuit andere stoornissen, zoals stoornissen in de niet-talige cognitieve functies. Vanuit verschillende denkkaders wordt ingegaan op het interpreteren van het taalgedrag van kinderen met (S-)TOS en de consequenties daarvan voor wetenschappelijk onderzoek, klinische diagnostiek en de wetenschappelijke onderbouwing van taalinterventies.
 
Niveau

Voorkennis
Basale kennis van het Nederlands is vereist om deze cursus te kunnen volgen. Als Nederlands niet je moedertaal is, neem dan tijdig contact op met de docent
Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
Basale kennis van het Nederlands is vereist om deze cursus te kunnen volgen.

Als Nederlands niet je moedertaal is, neem dan tijdig contact op met de docent.

Verplicht materiaal
Literatuur
Titel:Handboek taalontwikkelingsstoornissen.
Auteur:Ellen Gerrits, Mieke Beers, Gerda Bruinsma, Ingrid Singer (eds.)
Uitgever:Uitgeverij Coutinho, Bussum. 2017
Literatuur
Titel:Overige literatuur wordt bij aanvang van de cursus bekendgemaakt.

Werkvormen
Hoor- en werkcollege

Toetsen
Portfolio (was: Schriftelijk tentamen)
Weging100
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5