LET-TWB249
Language Development Disorders
Course infoSchedule
Course moduleLET-TWB249
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Linguistics;
Lecturer(s)
Coordinator
dr. M.B. Ruiter
Other course modules lecturer
Examiner
dr. M.B. Ruiter
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. M.B. Ruiter
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
dr. M.B. Ruiter
Other course modules lecturer
Lecturer
C.E. Wietsma, MA
Other course modules lecturer
Academic year2021
Period
PER 1  (30/08/2021 to 07/11/2021)
Starting block
PER 1
Course mode
full-time
RemarksAanschuifonderwijs
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Na afloop van deze cursus:
  1. Kun je taalontwikkelingsstoornissen definiëren vanuit verschillende theoretische kaders.
  2. Ben je in staat om (in wetenschappelijke artikelen) gerapporteerde symptomen en resultaten van onderzoek naar de effectiviteit van (S-)TOS-interventies te interpreteren en te bespreken vanuit verschillende theoretische denkkaders.
  3. Kun je op het niveau van een beginnend academicus hypothesen formuleren over de talige (en niet-talige) cognitieve stoornissen die ten grondslag liggen aan het taalgedrag bij (S-)TOS.
  4. Kun je samen met medestudenten (een aanzet tot) een logopedische richtlijn schrijven voor de logopedische begeleiding van kinderen met (S-)TOS en hun naasten. Je houdt hierbij rekening met het theoretische denkkader achter de interventie en de evidentie voor bepaalde interventies, zoals gevonden in recente wetenschappelijke literatuur. Samen met medestudenten kun je hier niet alleen schriftelijk over rapporteren, maar kun je dit ook (mondeling) presenteren aan peers.

 
Content
Bij sommige kinderen komt de taalontwikkeling niet goed op gang. Deze kinderen hebben bijvoorbeeld woordvindingsproblemen, hebben een beperkte woordenschat (in vergelijking met leeftijdsgenoten) of spreken in korte ongrammaticale zinnen. In sommige gevallen zijn deze taalproblemen duidelijk terug te voeren op andere stoornissen en beperkingen, zoals gehoorproblemen of taaldeprivatie. Er is dan sprake van een niet-specifieke taalontwikkelingsstoornis. De term specifieke taalontwikkelingsstoornis (S-TOS, vaak afgekort tot TOS) wordt gebruikt wanneer er geen duidelijke verklaring is voor de taalproblemen van het kind.
Er is steeds meer evidentie dat ook bij kinderen met (S-)TOS de stoornis niet specifiek is. Net als bij de verworven taalstoornis afasie lijkt het taalgedrag – in ieder geval deels - verklaard te kunnen worden vanuit andere stoornissen in de niet-talige cognitieve functies. Vanuit verschillende denkkaders wordt ingegaan op het interpreteren van het taalgedrag van kinderen met (S-)TOS en de consequenties daarvan voor wetenschappelijk onderzoek, klinische diagnostiek en de wetenschappelijke onderbouwing van taalinterventies.
 
Level

Presumed foreknowledge
Basale kennis van het Nederlands is vereist om deze cursus te kunnen volgen. Als Nederlands niet je moedertaal is, neem dan tijdig contact op met de docent
Test information
100% tentamen. Tevens bestaat voor deze cursus een inleverplicht
Specifics

Assumed previous knowledge
Note for exchange students: you cannot take this course if your Dutch proficiency level is not at least C1.
Accessible to exchange students: course is in Dutch.

Maximum 5 Exchange Students.

Required materials
Literature
Title:Handboek taalontwikkelingsstoornissen.
Author:Ellen Gerrits, Mieke Beers, Gerda Bruinsma, Ingrid Singer (eds.)
Publisher:Uitgeverij Coutinho, Bussum. 2017
Literature
Title:Overige literatuur wordt bij aanvang van de cursus bekendgemaakt.

Instructional modes
At-home PER2 gel2
Attendance MandatoryYes

Seminar/lecture

Tests
Written exam
Test weight100
Test typeWritten exam
OpportunitiesBlock PER 1, Block PER 2

Minimum grade
5,5