LET-TWB249
Taalontwikkelingsstoornissen
Cursus informatieRooster
CursusLET-TWB249
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Taalwetenschap;
Docenten
Coördinator
dr. E.A. Ormel
Overige cursussen docent
Examinator
dr. E.A. Ormel
Overige cursussen docent
Docent
dr. E.A. Ormel
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. E.A. Ormel
Overige cursussen docent
Docent
R.P.C. Weterings, MSc
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 1  (04-09-2023 t/m 05-11-2023)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifonderwijs
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus:
  1. Kun je taalontwikkelingsstoornissen definiëren vanuit verschillende theoretische kaders.
  2. Ben je in staat om (in wetenschappelijke artikelen) gerapporteerde symptomen en resultaten van onderzoek naar de effectiviteit van (S-)TOS-interventies te interpreteren en te bespreken vanuit verschillende theoretische denkkaders.
  3. Kun je op het niveau van een beginnend academicus hypothesen formuleren over de talige (en niet-talige) cognitieve stoornissen die ten grondslag liggen aan het taalgedrag bij (S-)TOS.
  4. Kun je samen met medestudenten richtlijnen voor de begeleiding van kinderen met (S-)TOS en hun naasten kritisch evalueren en aanvullen. Je houdt hierbij rekening met het theoretische denkkader achter de interventie en de evidentie voor bepaalde interventies, zoals gevonden in recente wetenschappelijke literatuur. Samen met medestudenten kun je hier niet alleen schriftelijk over rapporteren, maar kun je dit ook (mondeling) presenteren aan peers.

 
Inhoud
Bij sommige kinderen komt de taalontwikkeling niet goed op gang. Deze kinderen hebben bijvoorbeeld woordvindingsproblemen, hebben een beperkte woordenschat (in vergelijking met leeftijdsgenoten) of spreken in korte ongrammaticale zinnen. In sommige gevallen zijn deze taalproblemen duidelijk terug te voeren op andere stoornissen en beperkingen, zoals gehoorproblemen of taaldeprivatie. Er is dan sprake van een niet-specifieke taalontwikkelingsstoornis. De term specifieke taalontwikkelingsstoornis (S-TOS, vaak afgekort tot TOS) wordt gebruikt wanneer er geen duidelijke verklaring is voor de taalproblemen van het kind.
Er is steeds meer evidentie dat ook bij kinderen met (S-)TOS de stoornis niet specifiek is. Net als bij de verworven taalstoornis afasie lijkt het taalgedrag – in ieder geval deels - verklaard te kunnen worden vanuit andere stoornissen in de niet-talige cognitieve functies. Vanuit verschillende denkkaders wordt ingegaan op het interpreteren van het taalgedrag van kinderen met (S-)TOS en de consequenties daarvan voor wetenschappelijk onderzoek, klinische diagnostiek en de wetenschappelijke onderbouwing van taalinterventies.
 
Niveau

Voorkennis
Basale kennis van het Nederlands is vereist om deze cursus te kunnen volgen. Als Nederlands niet je moedertaal is, neem dan tijdig contact op met de docent.
Toetsinformatie
100% tentamen. Tevens bestaat voor deze cursus een inleverplicht 
Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Literatuur
Titel:Handboek taalontwikkelingsstoornissen.
Auteur:Ellen Gerrits, Mieke Beers, Gerda Bruinsma, Ingrid Singer (eds.)
Uitgever:Uitgeverij Coutinho, Bussum. 2017
Literatuur
Titel:Overige literatuur wordt bij aanvang van de cursus bekendgemaakt.

Werkvormen
Hoor- en werkcollege

Toetsen
Schriftelijk examen
Weging100
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5