LET-TWB250
Spraak, stem, gehoor
Cursus informatieRooster
CursusLET-TWB250
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Taalwetenschap;
Docenten
Coördinator
dr. E. Janse
Overige cursussen docent
Docent
dr. E. Janse
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. E. Janse
Overige cursussen docent
Examinator
dr. E. Janse
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 4  (11-04-2022 t/m 30-08-2022)
Aanvangsblok
PER 4
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifonderwijs
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Doel:
Deze cursus is opgezet om je te helpen de volgende leerdoelen te bereiken ter voorbereiding op de Masterspecialisatie Spraak- en Taalpathologie. 
Na afloop van de cursus:
 
•    kun je je kennis over ‘normale’ spraakproductie toepassen om vast te stellen wat er bij spraakproductie misgaat als bepaalde structuren (in keel, mond of neus) zijn aangetast
•    kun je beargumenteren voor de besproken stem- en spraakstoornissen wat de functionele gevolgen voor de spraakcommunicatie zijn 
•    kun je toelichten welke technieken gebruikt worden om de verwerking van geluid en spraak in kaart te brengen
•    kun je je kennis over theorievorming rondom articulatiestoornissen en differentiaaldiagnostiek toepassen op voorgelegde casussen 
 
Inhoud
Tijdens deze cursus worden diverse structuren en processen die betrokken zijn bij stemgeving, spraakproductie en gehoor besproken. Theorievorming en differentiaaldiagnostiek rondom diverse spraakstoornissen komen eveneens aan bod. Ook wordt gekeken hoe de audiologie via metingen van zenuwsignalen op een objectieve manier meer zicht kan krijgen op het hoorvermogen van een patiënt. Tijdens werkcolleges wordt de besproken stof toegelicht d.m.v. praktische opdrachten.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
Fonetiek (TWB129)

Aanbevolen materiaal
Artikelen
Titel:(Voornamelijk) pdf-documenten die via Blackboard beschikbaar worden gesteld.

Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging100
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Opdrachten
Weging0
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5