LET-TWB251
Neurolinguïstiek
Cursus informatieRooster
CursusLET-TWB251
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Taalwetenschap;
Docenten
Docent
dr. C.W. Coopmans
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. H.A. Ozyurek
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. H.A. Ozyurek
Overige cursussen docent
Coördinator
prof. dr. H.A. Ozyurek
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. H.A. Ozyurek
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
PER 3  (25-01-2021 t/m 04-04-2021)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifonderwijs
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Na afloop van de cursus kun je:
• verschillende modellen en opvattingen over de architectuur en representaties van taal in de hersenen beschrijven;
• de mogelijkheden en valkuilen van verschillende beeldvormende technieken uitleggen;
• resultaten van experimenteel onderzoek in de neurolinguïstiek interpreteren en evalueren.

Inhoud

De neurolinguïstiek bestudeert de representatie van taal in de hersenen aan de hand van resultaten uit experimenteel onderzoek, waarbij gebruik gemaakt kan worden van neuroimaging methoden zoals het online meten van hersenactiviteit. Na een kort overzicht van de geschiedenis van de neurolinguïstiek en de gebruikte methoden en technieken, wordt dieper ingegaan op de architectuur van taal in de hersenen. Belangrijke thema's in de neurolinguïstiek worden besproken en geëvalueerd.

Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
LET-NTCB221 Taal en cognitie: Inleiding Psycholinguïstiek

Aanbevolen materiaal
Boek
Titel:Cognitive Neuroscience of Language.
Auteur:Kemmerer, D.
Uitgever:Psychology Press., 2015

Werkvormen
At home PER3 gel1
AanwezigheidsplichtJa

At-home PER4 gel2
AanwezigheidsplichtJa

Hoor-/werkcollege

Toetsen
Schriftelijk tentamen (AT HOME)
Weging75
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Presentaties
Weging25
ToetsvormMondeling
GelegenhedenBlok PER 3