LET-TWB251
Neurolinguïstiek
Cursus informatieRooster
CursusLET-TWB251
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Taalwetenschap;
Docenten
Docent
dr. C.W. Coopmans
Overige cursussen docent
Examinator
M.M.J. den Hartog, MSc
Overige cursussen docent
Docent
M.M.J. den Hartog, MSc
Overige cursussen docent
Coördinator
M.M.J. den Hartog, MSc
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
M.M.J. den Hartog, MSc
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 3  (29-01-2024 t/m 07-04-2024)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifonderwijs
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Na afloop van de cursus kun je:
• verschillende modellen en opvattingen over de architectuur en representaties van taal in de hersenen beschrijven;
• de mogelijkheden en valkuilen van verschillende beeldvormende technieken uitleggen;
• resultaten van experimenteel onderzoek in de neurolinguïstiek interpreteren en evalueren.

Inhoud

De neurolinguïstiek bestudeert de representatie van taal in de hersenen aan de hand van resultaten uit experimenteel onderzoek, waarbij gebruik gemaakt kan worden van neuroimaging methoden zoals het online meten van hersenactiviteit. Na een kort overzicht van de geschiedenis van de neurolinguïstiek en de gebruikte methoden en technieken, wordt dieper ingegaan op de architectuur van taal in de hersenen. Belangrijke thema's in de neurolinguïstiek worden besproken en geëvalueerd.

Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie
Open boek tentamen
Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
ISBN:9781315764061
Titel:Cognitive Neuroscience of Language
Auteur:David Kemmerer
Uitgever:Psychology Press, 2014

Werkvormen
Hoor-/werkcollege

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging75
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Presentaties
Weging25
ToetsvormMondeling
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5