LET-TWB252
Afasie
Cursus informatieRooster
CursusLET-TWB252
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Taalwetenschap;
Docenten
Coördinator
dr. M.B. Ruiter
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.B. Ruiter
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.B. Ruiter
Overige cursussen docent
Examinator
dr. M.B. Ruiter
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
PER 1-PER 3  (31-08-2020 t/m 04-04-2021)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifonderwijs
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus:
  1. ben je in staat om (in wetenschappelijke artikelen) gerapporteerde afasiesymptomen en resultaten van onderzoek naar de effectiviteit van afasietherapieën te interpreteren en te bespreken vanuit verschillende theoretische denkkaders.
  2. kun je op het niveau van een beginnend academicus een beargumenteerd standpunt innemen over het onderliggende, werkzame mechanisme van therapieprogramma’s voor mensen met afasie.
  3. kun je op het niveau van een beginnend academicus hypothesen formuleren over de talige (en niet-talige) cognitieve stoornissen die ten grondslag liggen aan afatisch taalgedrag. Je kunt deze hypothesen toetsen met behulp van cognitief-neuropsychologische modellen. Je kunt aangeven wat de beperkingen van dergelijke modellen zijn en hoe hierbij rekening gehouden moet worden bij de interpretatie van het observeerbare taalgedrag.
  4. kun je in grote lijnen (selectie van taken/testen, uitkomstmaten, in- en exclusiecriteria en meetmomenten) een experiment opzetten om de effectiviteit van diverse afasietherapieën te onderzoeken. Je houdt hierbij rekening met de voor- en nadelen van bestaande onderzoeksprocedures. Samen met medestudenten kun je je onderzoeksopzet presenteren aan peers.
 
Inhoud
Afasie is een verworven taalstoornis. Mensen met afasie ervaren problemen bij het gebruik van hun moedertaal, doordat zij hersenletsel hebben opgelopen na de fase van taalverwerving. Hoe iemand met afasie communiceert, is niet alleen afhankelijk van de ernst en vorm van de afasie, maar ook van de mate waarin niet-talige cognitieve functies aangedaan zijn, zoals mentale flexibiliteit. Deze overige, niet-talige cognitieve functies bepalen bijvoorbeeld hoe goed iemand met afasie zich aan zijn taalproblemen kan aanpassen. In deze cursus wordt afasie met een taalvaardigheidsgebaseerde visie benaderd, waarbij veel aandacht wordt besteed aan het onderscheid tussen stoornis- en aanpassingssymptomen. Vanuit dit perspectief worden diverse onderzoeksprocedures en therapie-paradigma’s besproken.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie
100% tentamen
Bijzonderheden

Voorkennis
cursus Inleiding TSP

Verplicht materiaal
Boek
ISBN:9781284077315
Titel:Aphasia and related neurogenic communication disorders.
Auteur:Papathanasiou, I & Coppens, P. (Eds.).
Uitgever:Burlington, MA : Jones & Bartlett Learning. 2017
Druk:2
Literatuur
Titel:Aanvullende literatuur wordt bij de aanvang van de cursus bekendgemaakt.

Werkvormen
At-home PER2 gel1
AanwezigheidsplichtJa

At-home PER3 gel2
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Voor deze cursus geldt geen aanwezigheidsplicht, maar als je een (werk)college volgt, wordt wel een actieve deelname van je verwacht. Dat betekent dat je voorafgaand aan het college de literatuur bestudeerd hebt, een geprinte of digitale versie van de opdracht meegenomen hebt en - indien van toepassing - de opdracht hebt gemaakt.

Toetsen
Schriftelijk tentamen (AT HOME)
Weging100
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5