LET-TWB252
Aphasia
Course infoSchedule
Course moduleLET-TWB252
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Linguistics;
Lecturer(s)
Coordinator
dr. M.B. Ruiter
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. M.B. Ruiter
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
dr. M.B. Ruiter
Other course modules lecturer
Examiner
dr. M.B. Ruiter
Other course modules lecturer
Academic year2022
Period
PER 1-PER 2  (05/09/2022 to 29/01/2023)
Starting block
PER 1
Course mode
full-time
RemarksAanschuifonderwijs
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Na afloop van deze cursus:
  1. ben je in staat om (in wetenschappelijke artikelen) gerapporteerde afasiesymptomen en resultaten van onderzoek naar de effectiviteit van afasietherapieën te interpreteren en te bespreken vanuit verschillende theoretische denkkaders.
  2. kun je op het niveau van een beginnend academicus een beargumenteerd standpunt innemen over het onderliggende, werkzame mechanisme van therapieprogramma’s voor mensen met afasie.
  3. kun je op het niveau van een beginnend academicus hypothesen formuleren over de talige (en niet-talige) cognitieve stoornissen die ten grondslag liggen aan het taalgedrag van mensen met afasie. Je kunt deze hypothesen toetsen met behulp van cognitief-neuropsychologische modellen. Je kunt aangeven wat de beperkingen van dergelijke modellen zijn en hoe hierbij rekening gehouden moet worden bij de interpretatie van het observeerbare taalgedrag.
  4. kun je in grote lijnen (selectie van taken/testen, uitkomstmaten, in- en exclusiecriteria en meetmomenten) een experiment opzetten om de effectiviteit van diverse afasietherapieën te onderzoeken. Je houdt hierbij rekening met de voor- en nadelen van bestaande onderzoeksprocedures. Samen met medestudenten kun je je onderzoeksopzet presenteren aan peers.
 
Content
Afasie is een verworven taalstoornis. Mensen met afasie ervaren problemen bij het gebruik van hun moedertaal, doordat zij hersenletsel hebben opgelopen na de fase van taalverwerving. Hoe iemand met afasie communiceert, is niet alleen afhankelijk van de ernst en vorm van de afasie, maar ook van de mate waarin niet-talige cognitieve functies aangedaan zijn, zoals mentale flexibiliteit. Deze overige, niet-talige cognitieve functies bepalen bijvoorbeeld hoe goed iemand met afasie zich aan zijn taalproblemen kan aanpassen. In deze cursus wordt afasie met een taalvaardigheidsgebaseerde visie benaderd, waarbij veel aandacht wordt besteed aan het onderscheid tussen stoornis- en aanpassingssymptomen. Vanuit dit perspectief worden diverse onderzoeksprocedures en therapie-paradigma’s besproken.
Level

Presumed foreknowledge
Note for exchange students: you cannot take this course if your Dutch proficiency level is not at least C1.
Accessible to exchange students: course is in Dutch.

Maximum 5 Exchange Students.
Test information
100% tentamen, voor een opdracht (bestaande uit twee delen) geldt een inleverplicht
Specifics

Required materials
Book
ISBN:9781284077315
Title:Aphasia and related neurogenic communication disorders.
Author:Papathanasiou, I & Coppens, P. (Eds.).
Publisher:Burlington, MA : Jones & Bartlett Learning. 2017
Edition:2
Literature
Title:Aanvullende literatuur wordt bij de aanvang van de cursus bekendgemaakt.

Instructional modes
Lecture

Seminar
Attendance MandatoryYes

General
Voor deze cursus geldt geen aanwezigheidsplicht, maar als je een (werk)college volgt, wordt wel een actieve deelname van je verwacht. Dat betekent dat je voorafgaand aan het college de literatuur bestudeerd hebt, een geprinte of digitale versie van de opdracht meegenomen hebt en - indien van toepassing - de opdracht hebt gemaakt.

Tests
Written exam
Test weight100
Test typeWritten exam
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 3

Minimum grade
5,5