LET-TWB253
Akoestische fonetiek
Cursus informatieRooster
CursusLET-TWB253
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Taalwetenschap;
Docenten
Coördinator
prof. dr. M.T.C. Ernestus
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. M.T.C. Ernestus
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. M.T.C. Ernestus
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. M.T.C. Ernestus
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 3-PER 4  (31-01-2022 t/m 30-08-2022)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Je verdiept je kennis over akoestische fonetiek opgedaan bij het college Fonetiek. Je leert de theorie├źn uit de signaalanalyse waarop een aantal veel gebruikte akoestische meetmethodes gebaseerd zijn. Je leert omgaan met deze meetmethodes in het veel gebruikte softwarepakket voor spraak- en signaalanalyse PRAAT.
Aan het eind van de cursus ben je in staat om bij een gegeven vraagstelling zelf een adequate signaalanalysemethode te kiezen en toe te passen.

Inhoud

In deze cursus verdiep je je kennis over akoestische fonetiek, leer je over de theorie├źn uit de signaalanalyse waarop een aantal veel gebruikte akoestische meetmethodes gebaseerd zijn en leer je die methoden toe te passen in Praat. Voorbeelden van onderwerpen die aan de orde zullen komen, zijn frequentie-analyse van het geluid (Fourieranalyse, amplitudespectra, spectrogrammen), fonetisch transcriberen (handmatig op basis van geluid, spectrogrammen en oscillogrammen of met een forced aligner), formanten bepalen (onder andere met LPC), sampling frequentie (inclusief de effecten van de Nyquist-frequentie en resampling), intonatie en toonhoogte bepalen en manipuleren (o.a. met PSOLA en LPC), filters, en vensters.
 

Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Literatuur
De literatuur bestaat uit een collegedictaat dat bij het college verstrekt zal worden. Optionele literatuur bestaat uit gedeelten van Rietveld, A.C.M & Van Heuven, V.J. (2016) Algemene Fonetiek. Bussum: Coutinho, dat ook de basis vormt van het college Fonetiek.
Titel:De literatuur wordt later bekendgemaakt.

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging100
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5