LET-TWB300A
Bachelorwerkstuk
Cursus informatieRooster
CursusLET-TWB300A
Studiepunten (ECTS)10
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Taalwetenschap;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
dr. L.F.M. ten Bosch
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.E. Broersma
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. O.A. Crasborn
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. M.T.C. Ernestus
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.P. Foolen
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
SCRIPTIE  (01-09-2017 t/m 31-08-2018)
Aanvangsblok
SCRIPTIE
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Met het afsluitende bachelorwerkstuk laat je zien dat je een taalkundig vraagstuk kunt onderzoeken met behulp van de juiste methodologie, dat je taaldata kunt verzamelen en bewerken, resultaten kunt analyseren en interpreteren, conclusies trekken en dat je daarvan helder verslag kunt doen.

Inhoud

In B3 schrijf je je bachelorwerkstuk. Allereerst zoek je een begeleider. Als je al weet in welke richting je onderzoek wilt doen, ligt een bepaalde docent als begeleider misschien voor de hand. Je kunt ook met meer docenten gaan praten om ideeën op te doen. Ook kunnen docenten je op basis van je interesses doorverwijzen naar andere mogelijke begeleiders van je werkstuk. Samen met je begeleider(s) bepaal je het onderwerp van je werkstuk. Wellicht heb je zelf al een goed idee voor een onderzoek, maar het kan ook zijn dat je pas in overleg met je begeleider(s) tot een afgebakend onderwerp komt. Je formuleert een onderzoeksvraag en een eerste onderzoeksopzet. Na de definitieve keuze van het onderwerp en na goedkeuring van het onderzoeksplan door je begeleider(s) begint het echte werk. Tijdens de uitvoering van het onderzoek bespreek je regelmatig met je begeleider(s) de voortgang. Als het onderzoek is afgerond, doe je verslag van je bevindingen in het uiteindelijke bachelorwerkstuk.

Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Toetsen
Werkstuk
Weging1
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok SCRIPTIE, Blok SCRIPTIE