LET-TWB300A
Bachelorwerkstuk
Cursus informatieRooster
CursusLET-TWB300A
Studiepunten (ECTS)10
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Taalwetenschap;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
dr. L.F.M. ten Bosch
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.E. Broersma
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. O.A. Crasborn
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. M.T.C. Ernestus
Overige cursussen docent
Docent
dr. E.R. Felker
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
JAAR  (04-09-2023 t/m 01-09-2024)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Met het afsluitende bachelorwerkstuk laat je zien dat je een taalkundig vraagstuk kunt onderzoeken met behulp van de juiste methodologie, dat je taaldata kunt verzamelen en bewerken, resultaten kunt analyseren en interpreteren, conclusies trekken en dat je daarvan helder verslag kunt doen. Dit betekent dat je: 
  • Een specifiek taalwetenschappelijk probleem in een bredere theoretische context kunt plaatsen;
  • Relevante literatuur kunt vinden bij het onderwerp en deze kritisch kunt verwerken;
  • Een heldere onderzoeksvraag kunt formuleren en in overleg met je begeleider een goed onderbouwde keuze kunt maken voor een specifieke onderzoeksmethode voor het beantwoorden van deze onderzoeksvraag;
  • De benodigde informatie kunt verzamelen en analyseren op basis van de gekozen methode;
  • Deze resultaten kunt interpreteren in het licht van je onderzoeksvraag en binnen een bredere theoretische context;
  • Een helder rapport kunt schrijven waarin alle relevante informatie staat weergegeven.
Inhoud
In B3 schrijf je je bachelorwerkstuk. Allereerst schrijf je je in voor de "cursus" in Osiris. Dat kan al aan het begin van het studiejaar waarin je je bachelorwerkstuk wilt schrijven. Zodra je je hebt ingeschreven in Osiris, krijg je op Brightspace toegang tot de benodigde documenten, zoals de handleiding/het stappenplan en de scriptieovereenkomst die je ondertekend moet inleveren bij de bachelorwerkstukco├Ârdinator voordat je kunt beginnen aan je scriptieonderzoek. Nadat je je hebt ingeschreven in Osiris en het stappenplan hebt geraadpleegd, kun je op zoek gaan naar een begeleider, doorgaans een docent/examinator van de opleiding Taalwetenschap (zie de handleiding op Brightspace voor details en mogelijke uitzonderingen). Als je al weet in welke richting je onderzoek wilt doen, ligt een bepaalde docent als begeleider misschien voor de hand. Je kunt ook met meer docenten gaan praten om idee├źn op te doen. Ook kunnen docenten je op basis van je interesses doorverwijzen naar andere mogelijke begeleiders van je werkstuk. Samen met je begeleider(s) bepaal je het onderwerp van je werkstuk. Wellicht heb je zelf al een goed idee voor een onderzoek, maar het kan ook zijn dat je pas in overleg met je begeleider(s) tot een afgebakend onderwerp komt. Na de definitieve keuze van het onderwerp en het tekenen van de scriptieovereenkomst kan het echte werk beginnen. Tijdens de uitvoering van het onderzoek bespreek je regelmatig met je begeleider(s) de voortgang. Als het onderzoek is afgerond, doe je verslag van je bevindingen in het uiteindelijke bachelorwerkstuk.
Niveau

Voorkennis
Studenten dienen de cursussen LingLab 1 (LET-TWB131A) + LingLab2 (LET-TWB236A) + LingLab3 (LET-TWB236B) te hebben behaald om toegelaten te kunnen worden.
Toetsinformatie

Bijzonderheden

Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Toetsen
Werkstuk
Weging1
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok JAAR, Blok JAAR