LET-TWB320
Pragmatiek
Cursus informatieRooster
CursusLET-TWB320
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Taalwetenschap;
Docenten
Docent
dr. J. Hoek
Overige cursussen docent
Examinator
dr. L. Hogeweg
Overige cursussen docent
Docent
dr. L. Hogeweg
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. L. Hogeweg
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. L. Hogeweg
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER 1  (05-09-2022 t/m 06-11-2022)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifonderwijs
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Je bent aan het einde van deze cursus in staat zelfstandig wetenschappelijke artikelen op het gebied van de pragmatiek te lezen, te evalueren en te becommentariëren. Je kunt bestaande theorieën over pragmatische onderwerpen met elkaar vergelijken, verbanden leggen en naar aanleiding daarvan een onderzoeksvraag opstellen. Je kunt deze onderzoeksvraag (gedeeltelijk) beantwoorden met behulp van een klein onderzoek dat je zelfstandig opzet en uitvoert. Je kunt mondeling en schriftelijk verslag doen van de resultaten van je onderzoek.
Inhoud
Communicatie is de interactie tussen sprekers en hoorders, die voor het succes ervan sterk van elkaar afhankelijk zijn. Sprekers moeten erop kunnen rekenen dat hoorders hun best doen te begrijpen wat de spreker bedoelt en hoorders moeten erop kunnen rekenen dat wat de spreker zegt, waar is en relevant in de gegeven situatie. De zin ‘Ik kom er zo aan' kan heel goed worden geïnterpreteerd als een belofte, terwijl ‘Ik beloof je dat je nog niet jarig bent' geen belofte maar een dreigement inhoudt. De zin ‘Misschien kun je de deur eventjes dichtdoen' heeft waarschijnlijk ongeveer hetzelfde effect als ‘Doe de deur dicht', maar telt meer woorden en klinkt een stuk beleefder. Daar waar semantiek zich bezighoudt met de meer letterlijke betekenis van woorden en zinnen, richt de pragmatiek zich op de interpretatie en het gebruik van taal in context. In deze cursus bestuderen we enkele bekende onderwerpen uit de pragmatiek aan de hand van zowel klassieke als recente wetenschappelijke artikelen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn taalhandelingen (speech acts), de maximes van Grice, beleefdheid, coherentie in discourse en de rol van discourse-partikels in de structurering van discourse.
Niveau

Voorkennis

Semantiek LET-TWB116 (of equivalent) moet behaald zijn.

Basic course in semantics. Note for exchange students: you cannot take this course if your Dutch proficiency level is not at least C1. Accessible to exchange students: course is in Dutch.

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Aanbevolen materiaal
Artikelen

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Er geldt een aanwezigheidsplicht van 65%.

Toetsen
Opdrachten
Weging30
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 1

Minimum cijfer
0

Werkstuk
Weging70
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5