LET-TWB320
Pragmatics
Course infoSchedule
Course moduleLET-TWB320
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Linguistics;
Lecturer(s)
Lecturer
dr. J. Hoek
Other course modules lecturer
Examiner
dr. L. Hogeweg
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. L. Hogeweg
Other course modules lecturer
Coordinator
dr. L. Hogeweg
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
dr. L. Hogeweg
Other course modules lecturer
Academic year2022
Period
PER 1  (05/09/2022 to 06/11/2022)
Starting block
PER 1
Course mode
full-time
RemarksAanschuifonderwijs
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Je bent aan het einde van deze cursus in staat zelfstandig wetenschappelijke artikelen op het gebied van de pragmatiek te lezen, te evalueren en te becommentariëren. Je kunt bestaande theorieën over pragmatische onderwerpen met elkaar vergelijken, verbanden leggen en naar aanleiding daarvan een onderzoeksvraag opstellen. Je kunt deze onderzoeksvraag (gedeeltelijk) beantwoorden met behulp van een klein onderzoek dat je zelfstandig opzet en uitvoert. Je kunt mondeling en schriftelijk verslag doen van de resultaten van je onderzoek.
Content
Communicatie is de interactie tussen sprekers en hoorders, die voor het succes ervan sterk van elkaar afhankelijk zijn. Sprekers moeten erop kunnen rekenen dat hoorders hun best doen te begrijpen wat de spreker bedoelt en hoorders moeten erop kunnen rekenen dat wat de spreker zegt, waar is en relevant in de gegeven situatie. De zin ‘Ik kom er zo aan' kan heel goed worden geïnterpreteerd als een belofte, terwijl ‘Ik beloof je dat je nog niet jarig bent' geen belofte maar een dreigement inhoudt. De zin ‘Misschien kun je de deur eventjes dichtdoen' heeft waarschijnlijk ongeveer hetzelfde effect als ‘Doe de deur dicht', maar telt meer woorden en klinkt een stuk beleefder. Daar waar semantiek zich bezighoudt met de meer letterlijke betekenis van woorden en zinnen, richt de pragmatiek zich op de interpretatie en het gebruik van taal in context. In deze cursus bestuderen we enkele bekende onderwerpen uit de pragmatiek aan de hand van zowel klassieke als recente wetenschappelijke artikelen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn taalhandelingen (speech acts), de maximes van Grice, beleefdheid, coherentie in discourse en de rol van discourse-partikels in de structurering van discourse.
Level

Presumed foreknowledge
Basic course in semantics.

Note for exchange students: you cannot take this course if your Dutch proficiency level is not at least C1.

Accessible to exchange students: course is in Dutch.
Test information

Specifics

Recommended materials
Articles

Instructional modes
Seminar
Attendance MandatoryYes

General
Er geldt een aanwezigheidsplicht van 65%.

Tests
Assignments
Test weight30
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 1, Block PER 1

Minimum grade
0

Paper
Test weight70
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 1, Block PER 2

Minimum grade
5,5