LET-TWCC200A
Woorden en woordgebruik: vorm en betekenis in context
Cursus informatieRooster
CursusLET-TWCC200A
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Taalwetenschap;
Docenten
Coördinator
dr. F.C.W. Hubers
Overige cursussen docent
Docent
dr. F.C.W. Hubers
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. F.C.W. Hubers
Overige cursussen docent
Examinator
dr. F.C.W. Hubers
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
PER 1-PER 4  (31-08-2019 t/m 30-08-2020)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Aan het eind van de cursus zijn studenten bekend met de belangrijkste aspecten van woorden: hun vorm, betekenis en gebruik en hoe deze bestudeerd worden. Ze zijn in staat om zelfstandig relevante basisliteratuur op dit gebied te begrijpen en te evalueren.

Inhoud

Woorden zijn overal. Ze stellen ons in staat om dingen te beschrijven, onze standpunten te verdedigen en onze gevoelens te uiten. De vanzelfsprekendheid waarmee dit gebeurt, wordt vaak pas duidelijk wanneer woorden niet automatisch komen, bijvoorbeeld omdat we in een vreemde taal spreken of schrijven of als gevolg van een taalstoornis, zoals afasie. Deze vanzelfsprekendheid is nog verbazingwekkender wanneer we ons realiseren wat een complexe entiteiten woorden zijn. Om tot de interpretatie van een woord te komen hebben we bijvoorbeeld te maken met een interactie tussen de letterlijke betekenis en verschillende factoren in de context, denk hierbij aan figuurlijk taalgebruik, mogelijke bijbetekenissen (connotaties) en de achtergrond van de spreker en hoorder.
Als een essentieel onderdeel van taal zijn woorden al eeuwenlang het object van wetenschappelijke studie. In deze cursus belichten we het woord vanuit verschillende perspectieven waarbij we ons met name concentreren op inzichten uit de taalwetenschap en cognitieve psychologie. Elk college in de reeks betreft een ander aspect van woorden. Er komen thema's aan bod zoals de relatie tussen vorm en betekenis van woorden (hoe bepalen we de betekenis(sen) van een woord) en de relatie tussen woorden en concepten; hoe woorden zijn opgeslagen in ons mentale woordenboek en hoe dit verschilt van een papieren woordenboek. Ook wordt aandacht besteed aan variatie binnen en tussen talen, het ontstaan van nieuwe woorden en de verandering van bestaande woorden. Betekent een woord in de ene taal wel hetzelfde als zijn vertaling in de andere en hebben alle talen eigenlijk dezelfde woorden? Wat kunnen woorden ons vertellen over de geschiedenis van talen en wat over hun sprekers?

Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Aanbevolen materiaal
Artikelen
Titel:Artikelen en hoofdstukken uit tekstboeken.

Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Hoorcolleges en literatuurstudie (ca. 300 pagina's).

Take-home 01 PER4 gel2
AanwezigheidsplichtJa

Take-home 02 PER4 gel2
AanwezigheidsplichtJa

Take-home PER4 gel1
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Home-tentamen
Weging100
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5