LET-TWM-NTC402
NT2-onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
Cursus informatieRooster
CursusLET-TWM-NTC402
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Nederlandse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
dr. G.J. Kootstra
Overige cursussen docent
Examinator
dr. G.J. Kootstra
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. G.J. Kootstra
Overige cursussen docent
Docent
dr. G.J. Kootstra
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.B.P. Starren
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 1-PER 2  (04-09-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingNiet geschikt voor exchange studenten, gezien de rol van het Nederlands (als taal) in de cursus.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Deze cursus is ontwikkeld om je zo goed mogelijk te ondersteunen bij het bereiken van de volgende leerdoelen:

(1) Je verwerft kennis en inzichten in de belangrijkste processen van het verwerven en leren van een tweede/vreemde taal in het algemeen en NT2 in het bijzonder; 
(2) Je kunt kritisch reflecteren op de organisatie en de praktijk van het NT2-onderwijs voor volwassenen;
(3) Je bent in staat om een korte NT2-lessenserie op te zetten;

(4) Je ontwikkelt onderzoeksvaardigheden m.b.t. NT2-research en kunt zelfstandig een beknopt onderzoekvoorstel op het gebied van NT2 schrijven.
 
Inhoud
In de colleges richten we ons op de wetenschappelijke onderbouwing van NT2 én op de NT2-praktijk. De wetenschappelijke inhoud van de cursus is gebaseerd op het theoretisch onderzoek naar processen van tweedetaalverwerving, de mogelijkheden om die processen te versnellen en de rol van het onderwijs hierin.
In elk college staat een bepaald taalleerprobleem centraal dat we bestuderen aan de hand van wetenschappelijke artikelen. We bespreken welke factoren van invloed zijn op het leren van een tweede taal en hoe ze een rol spelen bij het onderwijs van Nederlands als tweede taal. De literatuur voor sommige colleges is Engelstalig, maar tijdens het college gaan we in op de implicaties voor het bestuderen en doceren van Nederlands als tweede taal.
Aan het eind van de cursus heeft de student grondige theoretische kennis van het tweedetaalverwervingsproces en de implicaties voor het taalonderwijs. Samen met de meer op de praktijk gerichte colleges vormt deze cursus een goede basis voor iedereen die les gaat geven in een tweede of vreemde taal of daarnaar onderzoek wil doen. Daarnaast heeft de student inzicht in de meertalige situatie in Nederland en het Nederlandse taalbeleid.
Niveau

Voorkennis
We gaan er tijdens de cursus van uit dat je in enige mate bekend bent met de inhoud van het Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs. Mocht je dit boek willen aanschaffen, zorg er dan voor dat je de meest recente versie aanschaft (Kuiken & Andringa, 2022).
Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Artikelen
Wetenschappelijke artikelen

Aanbevolen materiaal
Boek
We gaan er tijdens de cursus van uit dat je in enige mate bekend bent met de inhoud van het Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs. Mocht je dit boek willen aanschaffen, zorg er dan voor dat je de meest recente versie aanschaft (Kuiken & Andringa, 2022).
Titel:Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs.
Uitgever:Coutinho

Werkvormen
Hoorcollege/ werkcollege/ gastcollege

Algemeen
2 uur gecombineerde hoor- en werkcolleges + opdrachten

Toetsen
Eindwerkstuk
Weging50
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5

Opdracht 2
Weging25
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
0

Opdracht 1
Weging25
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
0