LET-TWM-NTC402
Dutch as a Second Language: Education and Research
Course infoSchedule
Course moduleLET-TWM-NTC402
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Dutch Literature and Culture;
Lecturer(s)
Coordinator
dr. G.J. Kootstra
Other course modules lecturer
Examiner
dr. G.J. Kootstra
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
dr. G.J. Kootstra
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. G.J. Kootstra
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. M.B.P. Starren
Other course modules lecturer
Academic year2023
Period
PER 1-PER 2  (04/09/2023 to 28/01/2024)
Starting block
PER 1
Course mode
full-time
RemarksNiet geschikt voor exchange studenten, gezien de rol van het Nederlands (als taal) in de cursus.
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesNo
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Deze cursus is ontwikkeld om je zo goed mogelijk te ondersteunen bij het bereiken van de volgende leerdoelen:

(1) Je verwerft kennis en inzichten in de belangrijkste processen van het verwerven en leren van een tweede/vreemde taal in het algemeen en NT2 in het bijzonder; 
(2) Je kunt kritisch reflecteren op de organisatie en de praktijk van het NT2-onderwijs voor volwassenen;
(3) Je bent in staat om een korte NT2-lessenserie op te zetten;

(4) Je ontwikkelt onderzoeksvaardigheden m.b.t. NT2-research en kunt zelfstandig een beknopt onderzoekvoorstel op het gebied van NT2 schrijven.
 
Content
In de colleges richten we ons op de wetenschappelijke onderbouwing van NT2 én op de NT2-praktijk. De wetenschappelijke inhoud van de cursus is gebaseerd op het theoretisch onderzoek naar processen van tweedetaalverwerving, de mogelijkheden om die processen te versnellen en de rol van het onderwijs hierin.
In elk college staat een bepaald taalleerprobleem centraal dat we bestuderen aan de hand van wetenschappelijke artikelen. We bespreken welke factoren van invloed zijn op het leren van een tweede taal en hoe ze een rol spelen bij het onderwijs van Nederlands als tweede taal. De literatuur voor sommige colleges is Engelstalig, maar tijdens het college gaan we in op de implicaties voor het bestuderen en doceren van Nederlands als tweede taal.
Aan het eind van de cursus heeft de student grondige theoretische kennis van het tweedetaalverwervingsproces en de implicaties voor het taalonderwijs. Samen met de meer op de praktijk gerichte colleges vormt deze cursus een goede basis voor iedereen die les gaat geven in een tweede of vreemde taal of daarnaar onderzoek wil doen. Daarnaast heeft de student inzicht in de meertalige situatie in Nederland en het Nederlandse taalbeleid.
Level

Presumed foreknowledge
We gaan er tijdens de cursus van uit dat je in enige mate bekend bent met de inhoud van het Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs. Mocht je dit boek willen aanschaffen, zorg er dan voor dat je de meest recente versie aanschaft (Kuiken & Andringa, 2022).
Test information

Specifics

Required materials
Articles
Wetenschappelijke artikelen

Recommended materials
Book
We gaan er tijdens de cursus van uit dat je in enige mate bekend bent met de inhoud van het Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs. Mocht je dit boek willen aanschaffen, zorg er dan voor dat je de meest recente versie aanschaft (Kuiken & Andringa, 2022).
Title:Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs.
Publisher:Coutinho

Instructional modes
Lecture/ Seminar

General
2 uur gecombineerde hoor- en werkcolleges + opdrachten

Tests
Final Report
Test weight50
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 3

Minimum grade
5,5

Assignment 2
Test weight25
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 3

Minimum grade
0

Assignment 1
Test weight25
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 1, Block PER 2

Minimum grade
0