LET-TWM-NTC405
Algemene didactiek
Cursus informatieRooster
CursusLET-TWM-NTC405
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Nederlandse taal en cultuur;
Docenten
Docent
C. de Jong, MA
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.B.P. Starren
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. M.B.P. Starren
Overige cursussen docent
Examinator
dr. M.B.P. Starren
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER 1-PER 2  (05-09-2022 t/m 29-01-2023)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Deze cursus is ontwikkeld om je zo goed mogelijk te ondersteunen bij het bereiken van de volgende leerdoelen:
  1. Je maakt kennis met enkele pedagogische en didactische theorieën en inzichten;
  2. Je leert onderwijs ontwerpen, uitvoeren en evalueren;
  3. Je ontwikkelt relaties met NT2-cursisten en met collega’s in en buiten de ’school’-organisatie;
  4. Je ontwikkelt een eerste visie op goed NT2-onderwijs;
  5. Je leert kritisch kijken waardoor je jezelf blijft ontwikkelen.
Inhoud
Binnen het docentenberoep vervul je drie rollen, namelijk die van de (vak)didactisch specialist, de pedagoog en de professional. We richten ons met name op de B-competenties van het competentieprofiel BVNT 2. In deze collegereeks wordt er een basis gelegd voor het voorbereiden, uitvoeren en reflecteren binnen deze drie rollen, in de context van het NT2-onderwijs.
Daarbij komen de volgende hoofdthema’s aan bod:
• veilig en stimulerend leefklimaat
• efficiënte lesorganisatie
• gestructureerde instructie
• activerend leerklimaat
• omgaan met verschillen
De colleges hebben tot doel jou te ondersteunen in het koppelen van theorie aan praktijk en vice versa. Dat betekent dus ook dat je vanuit de theorie en goede voorbeelden zelf -op kleine schaal- in de praktijk onderwijs gaat ontwerpen, onderzoeken en evalueren. En dat je praktijkvoorbeelden meeneemt de colleges in.
Door deze wisselwerking maak je ook een start met de vorming van jouw visie op het beroep van NT2- docent. Een visie die verder gevoed gaat worden in de vakdidactische colleges in periode 2, maar ook door de kennis en vaardigheden die je verwerft in de rol van expert NT2. 
 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
Titel:Praktisch Didactisch
Auteur:Olijhoek & Valk
Uitgever:Coutinho
Boek
Titel:Cijfers geven werkt niet
Auteur:William
Uitgever:Ten Brink UItgevers
Boek
Titel:Lesvaardig. Basisdidactiek NT 2
Auteur:Zijlmans
Uitgever:Uitgeverij Boom
Boek
Titel:Interculturele communicatie in de NT 2 les
Auteur:Nuwenhoud
Uitgever:Coutinho

Werkvormen
Werkcolleges

Toetsen
Opdracht
Weging100
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5