LET-TWM604
Cognitieve communicatiestoornissen ten gevolge van verworven hersenletsel
Cursus informatieRooster
CursusLET-TWM604
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Taalwetenschap;
Docenten
Coördinator
dr. M.B. Ruiter
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.B. Ruiter
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.B. Ruiter
Overige cursussen docent
Examinator
dr. M.B. Ruiter
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
PER 2  (04-11-2019 t/m 31-01-2020)
Aanvangsblok
PER 2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus:
  1. Kun je de (op een video-opname zichtbare) symptomen van een persoon met een cognitieve communicatiestoornis annoteren en kwantificeren met behulp van ELAN;
  2. ​Kun deze ELAN-annotatie vertalen in een objectieve beschrijving van het communicatiegedrag;
  3. Ben je in staat om op basis van deze beschrijving hypotheses te formuleren over de talige en niet-talige cognitieve stoornissen die aan het communicatiegedrag ten grondslag (kunnen) liggen;
  4. Ben je in staat je hypothesen te toetsen aan relevante en recente wetenschappelijke artikelen. Je kunt hierbij aangeven in hoeverre de in literatuur beschreven resultaten generaliseren naar de eigen casus;
  5. Kun je op het niveau van een beginnend academicus rapporteren over je observaties, hypothesen en je toetsing hiervan aan recente literatuur.
Inhoud
In de cursus Cognitieve communicatiestoornissen ten gevolge van hersenletsel zal het accent liggen op verworven cognitieve communicatiestoornissen: rechtshemisferische taalstoornissen, communicatiestoornissen na traumatisch hersenletsel zonder afasie en taalstoornissen bij dementie. Dit zijn verworven communicatiestoornissen waarbij de niet-talige cognitieve stoornissen (zoals een gestoorde mentale flexibiliteit) sterker op de voorgrond staan dan de taalstoornissen. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan moeite met het actief houden van het communicatieve doel, waardoor de spreker uitweidt, moeite met het afwisselen van spreken en luisteren (beurtname) of het begrijpen van niet-letterlijke taal (bv. cynisme, humor, indirecte vragen).
 
De verschillen en overeenkomsten tussen cognitieve communicatiestoornissen en afasie zullen in hoorcolleges worden belicht. In de werkcolleges wordt veel aandacht besteed aan het objectief leren beschrijven van het communicatiegedrag om hiermee hypothesen over de onderliggende cognitieve stoornissen te kunnen formuleren. Concreet betekent dit dat je video-opnames van mensen met cognitieve communicatiestoornissen en/of afasie leert annoteren met behulp van de EUDICO Linguistic Annotator (ELAN[1]) software om vervolgens op basis van de annotaties een hypothese over de onderliggende talige en niet-talige cognitieve stoornissen te formuleren. Vervolgens toets je de geformuleerde hypothese aan relevante en recente wetenschappelijke artikelen.
 
[1] ​Te raadplegen via de site van Max Planck Institute for Psycholinguistics, The Language Archive, Nijmegen, The Netherlands; http://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
Dit vak mag je alleen volgen met toestemming van de cursuscoördinator.

Verplicht materiaal
Boek
Basisboek: Peach, R.K., & Shapiro, L.P. (Eds.). (2012). Cognition and Acquired Language Disorders: An Information Processing Approach (1st Edition). St. Louis, MO: Elsevier/Mosby. ISBN10: 0323072011 / ISBN13: 9780323072014
ISBN:9780323072014
Titel:Cognition and Acquired Language Disorders: An Information Processing Approach
Auteur: Peach, R.K., & Shapiro, L.P.
Uitgever:St. Louis 2012.
Druk:1
Artikelen
Aanvullende literatuur wordt bij aanvang van het college bekend gemaakt.

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Werkstuk (klinisch wetenschap. verslag)
Weging100
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5

Opmerking
Mits voldaan aan inleverplicht (zie studiehandleiding).