LET-TWM604
Cognitive Communication Disorders Resulting from Brain Injury
Course infoSchedule
Course moduleLET-TWM604
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Linguistics;
Lecturer(s)
Coordinator
dr. M.B. Ruiter
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. M.B. Ruiter
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
dr. M.B. Ruiter
Other course modules lecturer
Examiner
dr. M.B. Ruiter
Other course modules lecturer
Academic year2022
Period
PER 2  (07/11/2022 to 29/01/2023)
Starting block
PER 2
Course mode
full-time
RemarksOpen voor aanschuifonderwijs.
5 plaatsen voor Exchange mits voldoende taalvaardig in NL.
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesNo
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Na afloop van deze cursus:
  1. Kun je de (op een video-opname zichtbare) symptomen van een persoon met een cognitieve communicatiestoornis annoteren en kwantificeren met behulp van ELAN;
  2. ‚ÄčKun deze ELAN-annotatie vertalen in een objectieve beschrijving van het communicatiegedrag;
  3. Ben je in staat om op basis van deze beschrijving hypotheses te formuleren over de talige en niet-talige cognitieve stoornissen die aan het communicatiegedrag ten grondslag (kunnen) liggen;
  4. Ben je in staat je hypothesen te toetsen aan relevante en recente wetenschappelijke artikelen. Je kunt hierbij aangeven in hoeverre de in literatuur beschreven resultaten generaliseren naar de eigen casus;
  5. Kun je op het niveau van een beginnend academicus rapporteren over je observaties, hypothesen en je toetsing hiervan aan recente literatuur.
Content
In de cursus Cognitieve communicatiestoornissen ten gevolge van hersenletsel zal het accent liggen op verworven cognitieve communicatiestoornissen: rechtshemisferische taalstoornissen, communicatiestoornissen na traumatisch hersenletsel zonder afasie en taalstoornissen bij dementie. Dit zijn verworven communicatiestoornissen waarbij de niet-talige cognitieve stoornissen (zoals een gestoorde mentale flexibiliteit) sterker op de voorgrond staan dan de taalstoornissen. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan moeite met het actief houden van het communicatieve doel, waardoor de spreker uitweidt, moeite met het afwisselen van spreken en luisteren (beurtname) of het begrijpen van niet-letterlijke taal (bv. cynisme, humor, indirecte vragen).
 
De verschillen en overeenkomsten tussen cognitieve communicatiestoornissen en afasie zullen in hoorcolleges worden belicht. In de werkcolleges wordt veel aandacht besteed aan het objectief leren beschrijven van het communicatiegedrag om hiermee hypothesen over de onderliggende cognitieve stoornissen te kunnen formuleren. Concreet betekent dit dat je video-opnames van mensen met cognitieve communicatiestoornissen en/of afasie leert annoteren met behulp van de EUDICO Linguistic Annotator (ELAN) software om vervolgens op basis van de annotaties een hypothese over de onderliggende talige en niet-talige cognitieve stoornissen te formuleren. Vervolgens toets je de geformuleerde hypothese aan relevante en recente wetenschappelijke artikelen.
 
Level

Presumed foreknowledge
Dit vak mag je alleen volgen met toestemming van de cursuscoördinator.

Only with permission from the coordinator of this course.
Test information
100% verslag, voor sommige opdrachten geldt een inleverplicht
Specifics

Required materials
Book
Basisboek: Peach, R.K., & Shapiro, L.P. (Eds.). (2012). Cognition and Acquired Language Disorders: An Information Processing Approach (1st Edition). St. Louis, MO: Elsevier/Mosby. ISBN10: 0323072011 / ISBN13: 9780323072014
ISBN:9780323072014
Title:Cognition and Acquired Language Disorders: An Information Processing Approach
Author: Peach, R.K., & Shapiro, L.P.
Publisher:St. Louis 2012.
Edition:1
Articles
Aanvullende literatuur wordt bij aanvang van het college bekend gemaakt.

Instructional modes
Lecture

Seminar

Tests
Paper (clinical scientific report)
Test weight100
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 3

Minimum grade
5,5

Remark
Mits voldaan aan inleverplicht (zie studiehandleiding).