LET-TWM605
Verdieping taalstoornissen
Cursus informatieRooster
CursusLET-TWM605
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Taalwetenschap;
Docenten
Coördinator
dr. H.A.K. Klatter-Folmer
Overige cursussen docent
Docent
dr. H.A.K. Klatter-Folmer
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. H.A.K. Klatter-Folmer
Overige cursussen docent
Examinator
dr. H.A.K. Klatter-Folmer
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
PER 1-PER 2  (31-08-2019 t/m 31-01-2020)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Deze cursus is ontwikkeld om je zo goed mogelijk te ondersteunen bij het bereiken van de volgende leerdoelen:

  • je kunt een onderzoeksvraag opstellen voor de bestudering van een zelf gekozen type taalstoornis;
  • je kunt relevante Nederlands- en Engelstalige wetenschappelijke onderzoeksliteratuur over deze stoornis verzamelen;
  • je kunt je theoretische kennis verdiepen door middel van bestudering van de geselecteerde literatuur;
  • je kunt een goed beargumenteerd verslag schrijven over je literatuurstudie;
  • je kunt de kern van je literatuurstudie op een zelf ontworpen poster weergeven;
  • je kunt aan de hand van je poster een korte presentatie geven over je literatuurstudie.
Inhoud
Taalstoornissen is een thema waarmee je wellicht al vertrouwd bent geraakt in eerdere fasen van je opleiding. Het kan daarbij zowel gaan om taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen met mogelijke uitloop naar volwassenheid als om verworven taalstoornissen. Maar het is ook mogelijk dat je in je eigen omgeving iemand kent met een taalstoornis. Of misschien werk je wel met kinderen of volwassenen met taalproblemen. In deze cursus kun je jouw kennis van taalstoornissen verdiepen. Je kunt kiezen voor een taalstoornis waarin je al geïnteresseerd bent óf juist voor een stoornis waarmee je nog niet bekend bent, maar waar je wel graag meer over te weten zou willen komen.
De cursus is een individueel begeleide zelfstudie. Dat wil zeggen dat je in nauw overleg met de docent stap voor stap de cursus doorloopt. Je formuleert eerst een vraagstelling met betrekking tot het specifieke thema Problemen in de ontwikkeling van taal/communicatievaardigheden bij kinderen en/of volwassenen met (1) ESM (ernstige spraak-/ taalmoeilijkheden; SLI), (2) auditieve beperkingen, (3) visuele beperkingen, (4) meervoudige beperkingen, en/of (5) autisme. De vraagstelling heeft bij voorkeur betrekking op lexicon, semantiek, pragmatiek en/of metalinguïstische vaardigheden.

Voor de beantwoording van je vraagstelling zoek je vervolgens 10 recente artikelen over zowel Nederlandse als internationale onderzoeken. De selectie mag ook een of twee hoofdstukken uit (hand)boeken bevatten als opstap voor je literatuurstudie.
Voor je verslag maak je eerst een globale opzet, waarin je thema, vraagstelling, inhoudsopgave en literatuurreferenties aangeeft. Deze opzet lever je in bij de docent en na goedkeuring kun je aan de bestudering van de literatuur en het schrijven van het verslag beginnen. Het is belangrijk om bij het maken van het verslag de onderzoeken die je behandelt zorgvuldig te beschrijven. Het eindverslag bestaat uit circa 8 pagina's.

Vervolgens ontwerp je zelf op basis van je eindverslag een poster (A3-formaat), waarop je op een begrijpelijke en visueel aantrekkelijke manier je eindverslag samenvat.
Tot slot wordt er een afsluitende bijeenkomst georganiseerd, waarop elke student een korte presentatie over zijn/haar poster geeft, zodat je ook op de hoogte bent van wat je medestudenten tijdens de cursus aan kennis en inzichten hebben opgedaan. 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
Dit vak mag je alleen volgen met toestemming van de cursuscoördinator.

Aanbevolen materiaal
Literatuur
De literatuur voor de zelfstudie wordt in de loop van de cursus in overleg tussen individuele student en docent vastgesteld.
Blackboard
Via Brightspace wordt indien nodig extra informatie over de cursus verspreid.

Werkvormen
Cursus

Algemeen
De cursus is een individueel begeleide zelfstudie. Aan het begin wordt een inhoudelijke introductiebijeenkomst georganiseerd voor alle deelnemende studenten en aan het einde volgt een afsluitende bijeenkomst met posterpresentaties. De data voor deze twee bijeenkomsten worden aan het begin van periode 1 in overleg met de studenten vastgesteld. Tijdens de introductiebijeenkomst wordt met alle studenten een planning gemaakt voor vaste momenten van individuele begeleiding.

Toetsen
Paper
Weging50
ToetsvormEssay
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5

Poster
Weging30
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5

Presentatie
Weging20
ToetsvormPresentatie
GelegenhedenBlok PER 2

Minimum cijfer
5,5