LET-LETKM017
Literaire kritiek: Theorie en praktijk
Cursus informatieRooster
CursusLET-LETKM017
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Letterkunde;
Docenten
Docent
prof. dr. J.H.T. Joosten
Overige cursussen docent
Examinator
dr. U.M. Wilbers
Overige cursussen docent
Docent
dr. U.M. Wilbers
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. U.M. Wilbers
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. U.M. Wilbers
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 1-PER 2  (04-09-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus:
- zijn de studenten vertrouwd met (internationale) actuele discussies rond literatuurkritiek;
- kennen de studenten enkele belangrijke actuele theoretische benaderingswijzen van literaire kritieken;
- kunnen de studenten hun inzicht in de diverse theoretische benaderingen middels de eindtoets goed overbrengen;
- kunnen de studenten zelf, tegen een strikte deadline, recensies schrijven van nog nauwelijks besproken literair werk;
 
Inhoud
Het is een vast ritueel: bij elke literaire-generatiewisseling, of would-be of echte literaire omwenteling, duikt de vraag op naar betrouwbaarheid, nut en functioneren van de literaire criticus. Dat gebeurt ook tegenwoordig nog, terwijl de rol van kritieken in dag- en weekbladen steeds kleiner lijkt te worden: er verschijnen meer boeken dan gerecenseerd kunnen worden; uitgevers gebruiken marketingstrategieën om hun boeken 'in de markt te zetten', en richten zich daarbij op álle media. De traditionele criticus lijkt buitenspel te staan: boeken worden een kassucces zonder bespreking in de reguliere pers, of ze worden met lof overladen, zonder dat het grote publiek ze kent. Toch blijven kranten plaats inruimen voor kritieken, en is er nog altijd een gepassioneerd literair-kritisch debat. De literatuurkritiek lijkt zelfs een nieuwe levensfase in te gaan via kritieken-websites en weblogs. Ook vanuit literair-wetenschappelijke hoek is er veel aandacht voor de theorie en praktijk van de literatuurcriticus.

Dit college, dat een samenwerkingsvak is van Engels en Nederlands, houdt zich op verschillende manieren bezig met de theorie en praktijk van de literaire kritiek. De deelnemers buigen zich over bestaande wetenschappelijke expertise op het gebied van de literatuurkritiek en maken kennis met het debat over de positie van de criticus in het huidige literaire veld. Vanuit de veldtheorie en de argumentatieleer zijn overwegingen gepresenteerd omtrent het analyseren van kritieken. Enkele van deze theorieën en onderzoeksresultaten komen aan bod. Op basis van de theoretische expertise schrijven de studenten een aantal recensies over een recent verschenen boek, afwisselend uit het Nederlandse en Engelse taalgebied.
Niveau

Voorkennis
Ingangseisen:
Bachelor in een Taal- en Cultuuropleiding, zie ingangsvoorwaarden MA Letterkunde in de OER.
Toetsinformatie

Bijzonderheden

Aanbevolen materiaal
Literatuurlijst
Titel:Uit te reiken literatuurlijst “Literatuurkritiek"
Boek
Titel:Een aantal actuele Nederlandstalige en Engelstalige romans (nog niet bekend)

Werkvormen
Werkcollege

Toetsen
Eindwerkstuk
Weging50
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5

Portfolio
Weging50
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5