MAN-BCU012
Strategie
Cursus informatieRooster
CursusMAN-BCU012
Studiepunten (ECTS)6
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Managementwetenschappen; Bachelor Bedrijfskunde;
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
dr. M. Goudsmit
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. H.L. van Kranenburg
Overige cursussen docent
Docent
dr. ir. G.W. Ziggers
Overige cursussen docent
Examinator
dr. ir. G.W. Ziggers
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. ir. G.W. Ziggers
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
3  (30-01-2023 t/m 09-04-2023)
Aanvangsblok
3
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingDe inschrijving voor de werkgroepen vindt in Brightspace plaats
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Kennis: 

  • met eigen woorden correct kunnen weergeven van begrippen, theorieën en zienswijzen op het gebied van strategie
  • overeenkomsten en verschillen beschrijven tussen diverse theorieën.

Vaardigheden:

  • het kunnen toepassen van vakkennis op praktijksituaties
  • met anderen een debat kunnen voeren over strategische vraagstukken

Houding:

  • Kritische, analytische, flexibele en creatieve mind-set, die vraagtekens durft te zetten bij vanzelfsprekendheden binnen het vakgebied bedrijfskunde en in het bijzonder strategie.
Inhoud
De strategie van een organisatie richt zich in de eerste plaats op de koers van de organisatie, de plaatsbepaling ten opzichte van actoren in de omgeving en het ontwikkelen van eigenschappen die het succesvol opereren van de organisatie in de toekomst mogelijk maken. Met name dit laatste vraagt om een creatieve flexibele houding. Vaak echter wordt strategie gezien als een serie analyse-instrumenten om de interne en externe omgeving in kaart te brengen om met de verkregen kennis een beargumenteerde keuze te maken voor een specifieke strategie. De gekozen strategie wordt vervolgens  geïmplementeerd. Strategie is echter geen invuloefening. Er zijn verschillende visies over de manier waarop strategie het beste vorm kan krijgen. Tijdens deze cursus is er veel aandacht voor de verschillende perspectieven die er zijn op het gebied van strategisch management. Aan de hand van verschillende kernthema's, zoals het strategieproces, de inhoud en context van strategie komen deze verschillende visies aan bod. Hierbij maken we veel gebruik van de originele artikelen, zodat je de ideeën en theorieën van invloedrijke personen in het vakgebied strategie uit de eerste hand hoort. Let wel, wij trekken geen conclusie voor je over de beste manier waarop de strategie vorm kan krijgen, dat mag je zelf doen. Tijdens de cursus worden hoorcolleges aangeboden waarin wordt ingegaan op de verschillende facetten van strategie. Verder is er een tweetal opdrachten die in groepsverband worden uitgevoerd, waarbij de relatie tussen  strategie  en organisatie  centraal staat. Dit kan betrekking hebben op verschillende aspecten van de strategie, bijvoorbeeld het jaarverslag, corporate sustainability, innovatie, etc..
Niveau

Voorkennis
Inleiding Bedrijfskunde (IBK)
Toetsinformatie
Een schriftelijk tentamen en werkstuk. De deelcijfers blijven geldig, mits voldoende.
Bijzonderheden

Niveau
Ba 2 PM RM

Verplicht materiaal
Boek
ISBN:9781473765856
Titel:Strategy, an international perspective
Auteur:De Wit, B.
Uitgever:Cengage
Druk:7

Werkvormen
Hoorcollege
WerkvormtypeWeblecture

Opmerking
Colleges worden opgenomen

Opdrachten
AanwezigheidsplichtJa
WerkvormtypeWerkgroep

Opmerking
Er wordt gewerkt in groepen van ca. 5 studenten.

Toetsen
Multiple choice tentamen
Weging60
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok 3, Blok 4

Business Case
Weging40
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok 3, Blok 4

Jaarverslag
Weging0
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok 3, Blok 4