MAN-BCU106
Inleiding in conflictanalyse
Cursus informatieRooster
CursusMAN-BCU106
Studiepunten (ECTS)6
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Managementwetenschappen; Bachelor Politicologie;
Docenten
Coördinator
prof. dr. ir. M. van Leeuwen
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. ir. M. van Leeuwen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. ir. M. van Leeuwen
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. ir. M. van Leeuwen
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
2  (06-11-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerkingalleen voor 1e jaars POL. Overige studenten kunnen zich inschrijven voor MAN-CI49
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus zijn studenten in staat om:
  1. een aantal belangrijke concepten, perspectieven en theorieën inzake hedendaagse, gewelddadige conflicten te begrijpen;
  2. kritisch te reflecteren op verschillende ‘oorzaken’, manifestaties en transformatie van conflict;
  3. specifieke conflicten te analyseren, op basis van dimensies als actoren, belangen, dynamiek.
Inhoud

Vraagstukken van oorlog en vrede; van conflict en samenwerking; van gewelddadige mobilisatie, militarisering, polarisatie, maar ook van de-escalatie, externe bemiddeling, en het kanaliseren van politieke tegenstellingen behoren tot de kernthema’s van de politicologie. Deze cursus introduceert het multidisciplinaire veld van conflictstudies; de belangrijke bijdragen die politicologie daaraan levert, maar ook ideeën vanuit andere disciplines. We bespreken een aantal concepten, perspectieven en theorieën over het ontstaan, de dynamiek en transformatie, en de verschillende verschijningsvormen van hedendaagse gewelddadige conflicten. Daarbij ligt de nadruk op intra-statelijke conflicten. Ook reflecteren we op pogingen om conflict in kaart te brengen. Daarbij kijken we niet alleen naar de academische literatuur, maar ook naar de conflictanalyses van politici, internationale organisaties, media, en partijen in conflict; en de belangrijke rol daarin van ‘framing’. Op basis daarvan proberen we vervolgens zelf een aantal specifieke conflicten te analyseren.
 
Niveau
eerstejaars bachelor
Voorkennis
nee
Toetsinformatie
De beoordeling van de cursus vindt plaats aan de hand van twee (schriftelijke) onderdelen:
  • Groepsopdracht ‘Conflict Mapping’ (50%)
  • Afsluitend tentamen (50%); het tentamen bestaat uit zowel  kennis- als inzichtvragen, waarbij wordt verwacht dat de student deze op basis van de literatuur en de onderwijsbijeenkomsten kan beantwoorden.
 
Bijzonderheden

Niveau
Ba 1

Werkvormen
hoorcollege

Bijdrage aan groepswerk
de cursus bevat een groepsopdracht 'Conflict Mapping'

Opmerking
deelnemers posten ten minste 6 keer een reactie op de literatuur op het discussieplatform

Sustainability certificate

Toetsen
Tentamen
Weging5
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok 2, Blok 3

Groepsopdracht 'Conflict Mapping'
Weging5
GelegenhedenBlok 2

Beoordeling
Paper