MAN-BCU194B
Economie van de Managementwetenschappen
Cursus informatieRooster
CursusMAN-BCU194B
Studiepunten (ECTS)6
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Managementwetenschappen; Bachelor Economie en Bedrijfseconomie;
Docenten
Coördinator
dr. J.S. Verhoeckx
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.S. Verhoeckx
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.S. Verhoeckx
Overige cursussen docent
Examinator
dr. J.S. Verhoeckx
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
2  (07-11-2022 t/m 29-01-2023)
Aanvangsblok
2
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingInschrijving werkgroepen via Brightspace
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

De leerdoelen van de cursus Economie van de Managementwetenschappen voor Bedrijfskunde zijn:

  • Het kunnen Identificeren, selecteren en aan de hand van de basisprincipes van de economie (recente) economische ontwikkelingen kunnen verklaren;
  • Het kunnen beschrijven en verklaren van de onderliggende aannames en mogelijke kritiek met betrekking tot de neoklassieke economische theorie;
  • Het kunnen uitleggen, evalueren en toepassen van een reeks alternatieve economische theorieën betreffende de organisatie van bedrijven;
  • De basis van speltheorie kunnen uitleggen en toepassen;
  • De verschillende argumenten van strategische beslissingen van bedrijven kunnen uitleggen, toepassen en analyseren.
Inhoud
​Waarom zijn bedrijven anders georganiseerd in verschillende industrieën, landen en tijden? Hoe kunnen we de verschillende strategieën van bedrijven uitleggen? 

Deze cursus bestaan uit 2 delen. Het eerste gedeelte is een introductie in de economische wetenschap. Hierbij zal neoklassiek economisch denken, handel, markten en de macro-economie aan bod komen. 

Het tweede gedeelte behandelt verschillende economische theorieën die worden toegepast op organisaties en ondernemingen. Economen redeneren veelal vanuit efficiency: hoe kan een bepaald doel worden bereikt door gebruik te maken van zo min mogelijk middelen? Om deze reden zal een centrale vraag zijn: hoe kan een organisatie zo efficiënt mogelijk worden bestuurd? We zullen gebruik maken van “standaard” alsmede “alternatieve” economische theorieën om het bestaan, de organisatie, de structuur, het (strategische) gedrag en de resultaten van ondernemingen te analyseren. Aan het einde van de cursus dien je in staat te zijn de structuur en het gedrag van bedrijven vanuit verschillende perspectieven te beschrijven en analyseren.
Niveau

Voorkennis
Geen.
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen. Deelcijfers kunnen niet worden meegenomen naar andere jaren.
Bijzonderheden

Niveau
Ba 1

Verplicht materiaal
Boek
E-Book: "The Economy" by the Core project. http://www.core-econ.org
Boek
ISBN:9781292128900
Titel:Economic Approaches to Organizations
Auteur:Douma, S. and H. Schreuder
Uitgever:Prentice Hall, 2017
Druk:6
Boek
Principles of microeconomics: https://pressbooks.bccampus.ca/uvicecon103/

Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Nader te bepalen literatuur

Werkvormen
Hoorcollege

Opmerking
Weblectures zijn beschikbaar

Werkgroepen
AanwezigheidsplichtJa

Opmerking
Aanwezigheid en actieve deelname is verplicht

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok 2, Blok 3