MAN-BCU194EC
Economie van de Managementwetenschappen
Cursus informatieRooster
CursusMAN-BCU194EC
Studiepunten (ECTS)6
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Managementwetenschappen; Bachelor Economie en Bedrijfseconomie;
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
S. Smeets
Overige cursussen docent
Examinator
dr. J.S. Verhoeckx
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.S. Verhoeckx
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. J.S. Verhoeckx
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.S. Verhoeckx
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
1  (05-09-2022 t/m 06-11-2022)
Aanvangsblok
1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerkingwerkgroepinschrijving vindt plaats in Brightspace
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het eind van de cursus Economie van de Managementwetenschappen is de student in staat om:
  • Een aantal belangrijke basisbegrippen en beginselen van de economische wetenshap beschrijven, toelichten en toepassen;
  • Economische uitspraken met argumenten te onderbouwen of weerleggen.
Inhoud
De economie is een veelzijdige wetenschap, met vele onderwerpen en vele verschillende invalshoeken. Economische inzichten zijn relevant bij vele publieke debatten, of het nou gaat over de economische effecten van de Brexit of hoe er voor gezorgd kan worden dat er zo veel mogelijk orgaandonoren komen.

Binnen de economie zijn er verschillende stromingen die allemaal hun eigen invalshoek hebben. Internationale economie focust zich op vraagstukken op een macro-economisch niveau, zoals handel tussen landen en economische groei. Wat zijn bijvoorbeeld de effecten van een handelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten?

Financiële economie houdt zich grotendeels bezig met waardebepaling, of het nou van bedrijven, aandelen, of obligaties is. Het gaat hier dieper dan alleen wiskunde, het gaat er bijvoorbeeld ook om hoe de prestaties van bedrijven veranderen als de CEO een privévliegtuig krijgt. Bij bedrijfseconomie ligt de nadruk op het bedrijf. Hoe verhouden bedrijven zich tot elkaar en tot de markt? Wat is de meest efficiënte manier om het productieproces te organiseren?

Deze cursus is bedoeld om je beter bekend te maken met de centrale economische thema’s en het academisch economisch denken. De cursus bouwt vanuit de basis een breed perspectief op de verschillende stromingen die in de opleiding Economie en Bedrijfseconomie aan bod zullen komen. Hiervan zal een deel herhaling van een eventuele middelbare school cursus zijn; zodat diegenen zonder economische achtergrond dit in de vingers krijgen. De rest vormt een uitbreiding hiervan als een voorbereiding op de rest van je academische opleiding – en zal je eerste stap zijn tot het worden van een econoom!
Niveau

Voorkennis
Geen.
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen. Opdrachten en werkgroepen als verplichte werkvorm (niet deelnemen aan werkgroepen en/of opdrachten kan tot puntenaftrek leiden). Bonus/malus resultaten behaald voor het vak in voorgaande jaren kunnen blijven staan (deze keuze is voor de student). Aanwezigheidsplicht blijft.
Bijzonderheden

Niveau
Ba 1

Verplicht materiaal
Literatuur
Literatuur voor deze cursus bestaat uit artikelen en een online module. Beiden zullen via Brightspace worden verstrekt.

Werkvormen
Cursusgroepen
AanwezigheidsplichtJa

Opmerking
In werkgroepen geldt een aanwezigheidsplicht. Indien hier niet aan wordt voldaan kan dit leiden tot puntenaftrek. Zie BS

Hoorcollege

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok 1, Blok 2

Opmerking
25% meerkeuzevragen over stof week 1 & 2, 75% open vragen over stof weerk 3-7