MAN-BCU2026
Geschiedenis van het politieke denken
Cursus informatieRooster
CursusMAN-BCU2026
Studiepunten (ECTS)6
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Managementwetenschappen; Bachelor Politicologie;
Docenten
Docent
M.J.A. Knieriem, MSc
Overige cursussen docent
Examinator
dr. B.R. van Leeuwen
Overige cursussen docent
Docent
dr. B.R. van Leeuwen
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. B.R. van Leeuwen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. B.R. van Leeuwen
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
2  (07-11-2022 t/m 29-01-2023)
Aanvangsblok
2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
1. Het kunnen onderscheiden en beschrijven van het werk van de voornaamste denkers uit de geschiedenis van de westerse politieke filosofie tot en met de vroege twintigste eeuw, en van de belangrijkste politieke ideologieën sinds de negentiende eeuw.
2. In staat zijn om ideeën van de besproken politieke denkers met elkaar in verband te brengen en te vergelijken.
3. In staat zijn om deze ideeën op een kritische wijze te evalueren.
4. In staat zijn om deze ideeën toe te passen op actuele vraagstukken.
5. In staat zijn originele tekstfragmenten van de besproken auteurs uit te leggen en te interpreteren.
Inhoud
Deze cursus biedt een overzicht van het westerse politieke denken vanaf de oudheid tot het begin van de twintigste eeuw. We volgen de hoogtepunten uit de geschiedenis van de westerse politieke filosofie en daarmee de canon van het vak. Dat betekent: Plato, Aristoteles, Aquino, Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, Mill, Hegel, Marx en Arendt. We lezen zowel hoofdstukken uit het handboek van George Klosko, History of Political Theory (Volume 1 & Volume 2) als korte oorspronkelijke tekstfragmenten van deze denkers. Een aantal van de onderwerpen die aan bod komen in deze cursus zijn: de aard en betekenis van democratie; de wijze waarop politieke autoriteit kan worden gelegitimeerd; de rol van burgers in het staatsbestuur; de scheiding der machten; de moreel-politieke grenzen aan individuele vrijheid. Verschillende “ismen” passeren de revue, zoals liberalisme, republicanisme en marxisme. Dit is slechts een greep uit het rijke aanbod van deze geschiedenis die formatief is geweest voor onze huidige politieke denkkaders en instituties. Om deze denkers verder tot leven te wekken, zullen we vanuit het perspectief van de behandelde theorieën, via opdrachten, oefenen in het analyseren van morele (keuze)problemen in allerlei actuele politieke kwesties.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen en wekelijkse opdrachten. Student kan alleen een cijfer krijgen voor het tentamen als de opdrachten met een voldoende zijn afgerond. (Er is een vervangende opdracht voor studenten die niet in staat zijn de wekelijkse opdrachten in te leveren.) Ingangseis tentamen: voldaan aan opdrachten / vervangende opdracht. Deelresultaten voorgaande jaren niet geldig.
Bijzonderheden

Niveau
Ba 2 PM

Verplicht materiaal
Boek
Via Studystore met korting te verkrijgen.
ISBN:9780199695423
Titel: History of Political Theory, Volume I (Ancient and Medieval).
Auteur:George Klosko,
Uitgever:Oxford: Oxford University Press, 2012
Druk:2
Artikelen
Via de bibliotheek of openbare bronnen te verkrijgen teksten.
Kosten:0,00
Boek
ISBN: 9780199695454 Steeds de tweede editie! Via Studystore met korting te verkrijgen.
ISBN:9780199695454
Titel: History of Political Theory, Volume II (Modern). 2nd Edition.
Auteur:George Klosko
Uitgever:Oxford: Oxford University Press, 2013.
Druk:2

Werkvormen
Hoorcollege
WerkvormtypeWerkcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Verplichte literatuur per college bestuderen. De middagcolleges zijn werkgroepen met opdrachten.

Opmerking
's Ochtend een hoorcollege, 's middags een werkcollege. Voor werkcolleges is er steeds een opdracht in te leveren.

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok 2, Blok 3

Opmerking
Ingangseis tentamen: voldaan aan opdrachten / vervangende opdracht.
Deelresultaten voorgaande jaren niet geldig.