MAN-BCU2035
Stedelijke Economie in Europa
Cursus informatieRooster
CursusMAN-BCU2035
Studiepunten (ECTS)6
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Managementwetenschappen; Bachelor Geografie, Planologie en Milieu;
Docenten
Coördinator
prof. dr. G.J. Hospers
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. G.J. Hospers
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. G.J. Hospers
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. G.J. Hospers
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
4  (03-04-2023 t/m 02-07-2023)
Aanvangsblok
4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus Stedelijke Economie in Europa is de student in staat om:
 • Een beknopte beschrijving, duidelijke uitleg en concrete illustraties te geven van:
  • de belangrijkste theorie├źn, concepten en verbanden op het gebied van de stedelijke economie in zowel de klassieke als de moderne literatuur
  • de groeiende concurrentie tussen steden op wereldschaal, hun relaties als gevolg van globalisering en het toenemend belang van de virtuele wereld
  • beleidsvraagstukken in de Europese stedelijke economie, zoals de kenniseconomie, arbeidsmarktvraagstukken, detailhandel en bovenlokale samenwerking
  • de wisselwerking tussen theorie en beleidspraktijk in de stedelijke economie, met bijzondere aandacht voor de (on)zin van best practices, trends en hypes;
 • Kritisch te reflecteren op theoretische concepten uit de stedelijke economie;
 • Beleidsontwikkelingen en trends op het gebied van stedelijke economie te duiden;
 • Zich mondeling en schriftelijk helder uit te drukken over beleidsontwikkelingen en trends op het gebied van stedelijke economie;
 • In zinvolle discussie te gaan met onderzoekers, adviseurs en beleidsmakers in de stedelijke economie over beleidsontwikkelingen en trends.
Inhoud
Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in steden en nog meer mensen verdienen er hun brood. Van oudsher is de stad het brandpunt van economische activiteiten, of het nu gaat om een metropool, havenstad of regionale centrumplaats. Deze cursus geeft een kritisch overzicht van de complexe en subtiele relaties tussen steden en economie, met daarbij de nadruk op het Europese continent. In het vak komen inzichten uit de economie, economische geografie en stadsgeografie aan de orde. Enerzijds is er aandacht voor de belangrijke rol die steden in de nationale, Europese en wereldeconomie spelen. Zo wordt er stilgestaan bij het theoretische debat over stedelijke concurrentie- en innovatiekracht en economische structuurveranderingen. Anderzijds komen de effecten van mondiale economische ontwikkelingen op steden aan de orde. Denk daarbij aan de globalisering, digitalisering, de stad als groeimachine, de lokale arbeidsmarkt, immigratie, ondernemerschap en detailhandel. Bij al deze onderwerpen komen de (on)mogelijkheden van lokaal economisch beleid aan bod, alsmede de rol van best practices, trends en hypes in de Europese beleidspraktijk.
Niveau

Voorkennis
 • Stedelijke ontwikkeling
 • (Algemene) economie
 • Toetsinformatie
  Schriftelijk tentamen (70%) en groepswerkstuk (30%). Deelcijfers van onderdelen die in voorgaande jaren zijn gehaald (boven de 5.5), blijven geldig.
  Bijzonderheden

  Niveau
  Ba 2 PM

  Verplicht materiaal
  Literatuur
  artikelen, boekhoofdstukken en rapporten over de behandelde thema's op het gebied van de stedelijke economie in Europa

  Werkvormen
  Hoorcollege
  WerkvormtypeHoorcollege

  Opmerking
  Geen weblectures

  Werkcollege
  AanwezigheidsplichtJa
  WerkvormtypeWerkcollege

  Bijdrage aan groepswerk
  Groepjes studenten analyseren een Europese stad en rapporteren daarover tijdens het wekcollege

  Toetsen
  Tentamen en groepspaper
  Weging1
  ToetsvormTentamen
  GelegenhedenBlok 4, Blok 5

  Beoordeling
  Kennis, inzicht en vaardigheden (toepassen theorie, schrijven en presenteren werkstuk)

  Opmerking
  Het tentamen telt voor 70% mee, het groepspaper voor 30%.