MAN-BCU2047
Veiligheid in Nederland: Beleid en Organisatie
Cursus informatieRooster
CursusMAN-BCU2047
Studiepunten (ECTS)6
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Managementwetenschappen; Bachelor Bestuurskunde;
Docenten
Coördinator
prof. dr. I. Helsloot
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. I. Helsloot
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. I. Helsloot
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. I. Helsloot
Overige cursussen docent
Docent
R. Zweet, MSc
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
4  (08-04-2024 t/m 30-06-2024)
Aanvangsblok
4
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingDe registratie voor de werkgroepen gebeurt in Brightspace
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Deze cursus heeft als doelstelling dat studenten na deze cursus in staat zijn om:
 
  • te benoemen wat het veiligheidsbegrip inhoudt;
  • uit te leggen wat veiligheidsbeleid inhoudt;
  • uit te leggen hoe in Nederland veiligheidsregulering plaatsvindt;
  • uit te leggen wat effectiviteit en efficiëntie voor veiligheidsinstrumenten betekent;
  • een simpele kosten-batenanalyse maken;
  • te benoemen hoe crisisbeheersing in Nederland georganiseerd is.
Inhoud
Het vak introduceert als eerste de zogenaamde veiligheidsketen aan de hand waarvan veiligheidsbeleid kan worden geordend: pro-actie – preventie – preparatie – response – herstel.

Het vak zal daarna primair ingaan op de ‘linkerkant’ van de veiligheidsketen, meer in het bijzonder nog de wijze waarop regulering van veiligheid in Nederland plaatsvindt. De basisonderwerpen die aan de orde komen zijn sociale veiligheidsregulering versus fysieke veiligheidsregulering, algemeen geldende regels versus vergunningverlening, lokaal of verlengd lokaal bestuur bij veiligheidsregulering en inrichtingsmogelijkheden voor toezicht.

Kort wordt ook ingegaan op de ‘rechterkant van de veiligheidsketen, dat wil zeggen beleid en organisatie van de crisisbeheersing in Nederland.
 
De vraag die in het vak telkens centraal zal staan is of een besproken veiligheidsinstrument effectief en efficiënt is om de vastgelegde veiligheidsdoelstelling te bereiken.
 
Het vak is een voorbereiding op de masterspecialisatie Besturen van Veiligheid dat op masterniveau ingaat op de aanjagende en dempende krachten bij veiligheidsbeleidsvorming, de problematiek van (het meten van de effectiviteit van de) uitvoering van veiligheidsbeleid en de publieke perceptie van (on)veiligheid.
 
Niveau
 
Voorkennis
 
Toetsinformatie
Er zal een schriftelijk tentamen plaatsvinden.
Bijzonderheden

Vanwege de vertrouwelijkheid van hetgeen besproken wordt (ook in gastcolleges) worden van dit vak geen weblectures gemaakt.

Studenten die niet ingeschreven staan voor de opleiding Bestuurskunde kunnen zichzelf inschrijven (via Osiris) vanaf 27-2-2024.

Niveau
Ba 2 PM

Werkvormen
Hoorcollege

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok 4, Blok 5