MAN-BCU275
Bestuur, Macht en Rechtvaardigheid
Cursus informatieRooster
CursusMAN-BCU275
Studiepunten (ECTS)6
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Managementwetenschappen; Bachelor Bestuurskunde;
Docenten
Docent
R.C.C. Entius, MSc
Overige cursussen docent
Examinator
dr. J.H.M.M. Tholen
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.H.M.M. Tholen
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. J.H.M.M. Tholen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.H.M.M. Tholen
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
2  (07-11-2022 t/m 29-01-2023)
Aanvangsblok
2
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingEr is tevens een bezemtoets voor studenten die het vak in 2021 niet hebben gehaald. Inschrijven via STIP@fm.ru.nl
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus is de student in staat om:
  • De belangrijkste empirische, verklarende theorieën over machtsbronnen, machtsverdeling en machtsuitoefening binnen staten en tussen staten te begrijpen en reproduceren.
  • De belangrijkste opvattingen over de betekenis van het machtsbegrip te begrijpen en reproduceren.
  • De belangrijkste normatieve theorieën over rechtvaardige en legitieme (institutionele) ordeningen van staatsmacht en goed bestuur te begrijpen en reproduceren.
  • De behandelde theorieën met elkaar contrasteren en in verband brengen.
  • De behandelde theorieën toepassen op historische en actuele casus.
Deze cursus is toegankelijk voor ba-bestuurskunde-studenten die Kernthema's en Binnenlands Bestuur hebben gevolgd en voor studenten die het hele Pre-master-programma Bestuurskunde volgen.
Inhoud
Een belangrijk onderdeel van bestuur en politiek - volgens Max Weber zelfs het essentiële - is strijd om de macht. In deze cursus richten we ons op precies dit aspect. Het gaat daarbij om empirische of verklarende vragen (welke macht hebben verschillende actoren in een staat en hoe gaan ze daarmee om?) en om normatieve vragen (zijn er betere of rechtvaardiger manieren om de machtstrijd binnen staten te institutionaliseren?). 

 
Niveau

Voorkennis
Toegangseisen: - Kernthema's van de bestuurskunde (BA1) en - Binnenlands bestuur (BA 1) óf ingeschreven voor de pre-master Bestuurskunde.
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen en wekelijkse individuele schrijfopdrachten ("werkstuk"). Voor nadere informatie zie Cursusprogramma op Brightspace. 
Deelresultaten blijven een jaar geldig.
Bijzonderheden
Hier wordt de informatie geboden die op dit moment bekend is. Nadere informatie volgt in het Cursusprogramma dat uiterlijk 2 weken voor de start van de cursus op Brightspace zal verschijnen.
Niveau
Ba 2 PM

Verplicht materiaal
Literatuur
Zie voor de literatuur het Cursusprogramma van deze cursus op Brightspace. Voorafgaand aan elk college dien je de literatuur met behulp van de leesvragen op Brightspace te bestuderen.

Werkvormen
Hoorcollege/werkcollege

Opmerking
Alle bijeenkomsten in deze cursus hebben de vorm van hoor/werkcolleges.

Toetsen
Tentamen
Weging2
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok 2, Blok 3

Opdrachten
Weging1
ToetsvormEssay
GelegenhedenBlok 2, Blok 3